International dopingkamp intensiveres

Nyt WADA-kodeks giver mulighed for en mere effektiv dopingbekæmpelse.
15. nov 2013
Nyt WADA-kodeks giver mulighed for en mere effektiv dopingbekæmpelse.

WADA har på verdenskongressen i Johannesburg vedtaget et nyt kodeks.
Kodekset udgør de internationale regler på dopingområdet og gælder for idrætsudøvere i alle verdensdele. Kodekset indeholder endvidere rammerne for antidopingmyndighedernes arbejde.

Kulturminister Marianne Jelved siger:

”Danmark bakker op om det nye kodeks. Kodekset giver mulighed for en mere effektiv indsats mod doping samtidig med, at det giver endnu bedre retssikkerhed for idrætsudøvere. Det er vigtigt, at vi på tværs af landegrænser bekæmper doping i idrætten. Jeg er særligt tilfreds med, at det nye kodeks giver mulighed for, at vi kan arbejde videre med indsatsen mod doping både i eliteidrætten og inden for motionsidrætten.”

Formand for Danmarks Idrætsforbund Niels Nygaard supplerer:

”Det nye kodeks giver os mulighed for en mere effektiv og målrettet dopingbekæmpelse, blandt andet ved at lægge mere vægt på efterforskningsredskabet og på at ramme bagmænd. Kodekset kræver samtidig et endnu tættere samarbejde mellem regeringer og idrætsbevægelsen. Vi vil i DIF i den kommende tid gøre vores bedste for, at Danmark via et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem regeringen og idrætten kan leve op til de meget ambitiøse mål i det nye kodeks.”

Formand for Anti Doping Danmarks bestyrelse Mette Hartlev supplerer:

”Med det nye kodeks vil de nationale antidopingmyndigheder kunne sanktionere hårdere i alvorlige sager, og det bliver i højere grad muligt at ramme organiseringen bag doping på grund af nye værktøjer inden for efterforskningen. Hermed får vi et stærkere grundlag for at håndtere udviklingen og de nye udfordringer inden for dopingbekæmpelsen.”

Baggrund
Det nye kodeks viderefører for en stor del de regler, der gælder i dag, men har haft til formål at skabe regler, der sikrer en endnu højere grad af fleksibilitet og proportionalitet samtidig med, at det bliver sværere for idrætsudøvere at snyde f.eks.:

• Den gældende 18-månedersperiode, inden for hvilken enhver kombination af tre mislykkede forsøg på dopingkontrol (’missed tests’) og/eller indberetningsfejl (’whereabouts’) udgør en overtrædelse af antidopingreglerne, ændres til en 12-månedersperiode, hvorved risikoen for uskyldige atleters fejl reduceres.
• Sanktionerne hæves fra 2 til 4 år ved grove overtrædelser af dopingreglerne.
• Det biologiske pas indskrives i kodekset, så udsving i idrætsudøvernes blodværdier kan bruges som bevis på brug af doping, hvilket vil styrke antidopingmyndighedernes grundlag for at håndtere sager uden en positiv dopingtest.
• Antidopingmyndighederne får fremadrettet bedre mulighed for og pligt til at efterforske dopingsager på baggrund af efterretninger.
• Analyserne af dopingprøver vil blive målrettet de substanser, der er særlig risiko for vil blive benyttet i den pågældende idrætsgren.
• Det er muligt fremadrettet at undgå offentliggørelse af sanktioner for mindreårige samt for bredde- og motionsudøvere.

Det nye kodeks træder i kraft den 1. januar 2015