Fælles vision for dansk idræt

DIF og DGI vil i fællesskab arbejde hen imod opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt: Vision 25-50-75.
9. nov 2013
DIF og DGI vil i fællesskab arbejde hen imod opfyldelsen af en ny, ambitiøs vision for dansk idræt: Vision 25-50-75.
Visionen går ud på, at der i 2025 er 50 pct. af den danske befolkning, der dyrker idræt i en forening, og 75 pct. af den danske befolkning er idrætsaktiv. DIF og DGI forventer, at visionen kan blive et vigtigt sigtepunkt for dansk idræt på den anden side af den udredning af dansk idræt, som Kulturministeriet i øjeblikket gennemfører.

”Det er en høj overligger, vi her sætter for dansk idræt. I forvejen har vi i Danmark en af de mest idrætsaktive befolkninger i verden. Den position vil vi gerne udbygge. Det kræver, at flere trækker i samme retning. Derfor er jeg glad for, at DGI er klar til at gå med i en fælles indsats for at arbejde med en både ambitiøs og klar vision for dansk idræt. På den baggrund forventer vi, at visionen vil indgå i de fremadrettede overvejelser i Kulturministeriets udredningsarbejde.” siger DIF’s formand Niels Nygaard. 

”Vision 25-50-75 er en flot vision, som ligger i klar forlængelse af DGI’s igangværende strategier. DIF og DGI kan i fællesskab skabe et stærkt grundlag for idrætsforeningernes arbejde, og ved at samle kræfterne om en række fælles indsatser kan vi både styrke det frivillige foreningsarbejde og danskernes muligheder for at dyrke idræt og motion. De to organisationer supplerer hinanden og rummer tilsammen nogle fantastiske ressourcer, som kan aktiveres til fordel for vore medlemsforeninger – og for danskerne i almindelighed.” siger DGI’s formand Søren Møller.

Som første skridt har DIF’s og DGI’s bestyrelser besluttet at nedsætte en fælles arbejdsgruppe, der i de kommende måneder skal vurdere, hvordan visionen kan realiseres. Arbejdsgruppen ledes af de to organisationers næstformænd. I processen vil såvel DIF’s specialforbund som DGI’s landsdelsforeninger og landsudvalg for de enkelte idrætter blive inddraget.

Afsættet for visionen er status i dag, hvor 41 pct. af befolkningen er medlem af en idrætsforening og 68 pct. er idrætsaktive.

Yderligere oplysninger hos:
Formand for DIF, Niels Nygaard på tlf. 20 73 71 12
Formand for DGI, Søren Møller på tlf. 23 28 02 34