Kommende initiativer mod aftalt spil

En kampagne i november og adfærdskodekser i forbundene er nogle af de næste skridt i DIF-idrættens arbejde med at skabe de rette holdninger og den rette adfærd efter vedtagelsen af de nye regler om matchfixing, spil på egne kampe m.m.
4. okt 2013
En kampagne i november og adfærdskodekser i forbundene er nogle af de næste skridt i DIF-idrættens arbejde med at skabe de rette holdninger og den rette adfærd efter vedtagelsen af de nye regler om matchfixing, spil på egne kampe m.m.

DIF og forbundene havde forleden dialogmøde om de næste skridt, der skal tages efter DIF-idrætten i maj vedtog nye regler mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd.

På mødet løftede DIF sløret for en kampagne, som lanceres medio november 2013, og som med en vifte af kommunikationskanaler henvender sig til forbund, foreninger og udøvere.

Specialforbundene blev også mindet om, at de skal formulere et adfærdskodeks senest et år efter reglernes vedtagelse på årsmødet, det vil sige senest 3. maj 2014. Det fremgår af lovregulativet.

Adfærdskodekset er specialforbundenes supplement til selve lovregulativet. Det er en god mulighed for specialforbundet for at tage konkret ejerskab til reglerne og tage aktiv del i bekæmpelsen af matchfixing og tilsvarende uetiske adfærd. Og til at forklare sine ledere, trænere og udøvere, hvorfor det er relevant at kende reglerne og udvise den rette adfærd inden for specialforbundets idrætsdiscipliner.

For at gøre adfærdskodekset nemt at gå til for forbundene har DIF skrevet en vejledning, som forbundene kan hente på DIF’s ekstranet. Det er en hjælp, men ikke en facitliste. Adfærdskodekset kan opbygges alt efter forbundets behov og idrætsdisciplineres karakteristika. Formuleringen af kodekset forudsætter en række overvejelser og drøftelser i forbundet.

Alle specialforbund skal inden 1. december 2013 have udpeget en kontaktperson til DIF vedrørende matchfixing mv. For forbund, der ikke udpeger en kontaktperson, er formanden kontaktperson. Dette kan man også læse mere om på ekstranettet.

Et skridt, der allerede er taget i kampen mod matchfixing, er den hotline, der blev oprettet i begyndelsen af august. Hotlinen kan kontaktes døgnet rundt på tlf. 70 70 70 94 og mail@stopmatchfixing.dk

Forbundene kan kontakte Jesper Frigast Larsen jfl@dif.dk eller Mads Boesen mbn@dif.dk for yderligere oplysninger om adfærdskodeks mv.