Idrætten i et nyt folketingsår

Af Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (Bragt i JP tirsdag den 1. oktober 2013) Et nyt folketingsår skydes tirsdag i gang, og der bliver nok at se til for regeringen og folketingets medlemmer. De skal gøre et godt samfund endnu bedre, men politikerne er heldigvis ikke alene om opgaven.
1. okt 2013
Af Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund (Bragt i JP tirsdag den 1. oktober 2013) Et nyt folketingsår skydes tirsdag i gang, og der bliver nok at se til for regeringen og folketingets medlemmer. De skal gøre et godt samfund endnu bedre, men politikerne er heldigvis ikke alene om opgaven.

Et nyt folketingsår skydes tirsdag i gang, og der bliver nok at se til for regeringen og folketingets medlemmer. De skal gøre et godt samfund endnu bedre, men politikerne er heldigvis ikke alene om opgaven.

DIF, vores 9.300 foreninger og vores 345.000 frivillige er klar til at hjælpe med at løfte opgaven. Vi kan andet end ”bare” at sørge for, at danskerne har adgang til varierede idrætstilbud til glæde for dem og til gavn for folkesundhed, sammenhængskraft og demokratiforståelse.

Vores forventning til politikerne i det kommende folketingsår er, at de hjælper os, så vi kan hjælpe dem. Det gælder fx på tre specifikke områder: Folkeskolen, den sociale indsats og store internationale begivenheder.

Udfordrende aktivitet
Et flertal i Folketinget har indgået forlig om en folkeskolereform, som indebærer, at eleverne fremover skal være mere fysisk aktive i skolen. Det er vi i DIF meget tilfredse med, for sunde idrætsvaner grundlægges i barndommen, og fysisk aktivitet styrker samtidig elevernes koncentrations- og indlæringsevne. Men nu skal næste skridt tages, for det er ikke godt nok, hvis lærerne nøjes med at sende eleverne på en gåtur rundt om skolen.

Den fysiske aktivitet skal være spændende og udfordrende, og her kan foreningsidrætten gøre en forskel. Det gælder både med hensyn til efteruddannelse af idrætslærerne og med hensyn til at præsentere eleverne for et varieret idrætsbillede ved hjælp af den pallette af discipliner, som findes i DIF’s 61 specialforbund. Derfor skal der lyde en opfordring til regeringen og kommunalbestyrelserne om at søge samarbejdet med DIF-idrætten, så vi kan få verdens bedste og mest aktive folkeskole.

Varig finansiering
Den anden opfordring går på, at regeringen bør give foreningsidrætten mulighed for at styrke den store sociale indsats, der bliver ydet hver eneste dag. Det sker blandt andet via DIF-Get2sport. Et integrationsprojekt, som fik topkarakter i Social- og Integrationsministeriets evaluering, men som alligevel ikke kan få fast finansiering. Regering og folketing bør bevæge sig væk fra projektpuljerne med deres bureaukratiske byrder og risiko for, at al udvikling går tabt, når projektperioden udløber. De offentlige midler rækker længere, hvis de bruges til varig finansiering af sociale indsatser, som er forankret i de lokale idrætsforeninger.

Ekspertise kan ende på gulvet
Den sidste opfordring lyder, at regeringen bør skabe kontinuitet i arbejdet med at skabe og tiltrække store internationale idrætsbegivenheder i Danmark. Sport Event Denmark bliver i øjeblikket finansieret med meget kortsigtede bevillinger.

Hvis ikke regeringen dedikerer sig til en videreførelse af Sport Event Denmark, risikerer vi at smide de seneste års opsamlede ekspertise på gulvet, og Danmark vil gå glip af gevinster både udadtil og indadtil. Udadtil, fordi vi vil komme til at savne den internationale eksponering, som vi eksempelvis fik i forbindelse med VM i cykling i 2011, som blev set af 400 millioner tv-seere og potentielle turister. Og indadtil fordi vi vil miste muligheden for at få flere folkelige arrangementer, som VM i halvmaraton næste år, hvor 25.000 motionsløbere vil gøre eliten selskab i Københavns gader. Vi håber, at regeringen vil lytte til anbefalingerne fra sit eget vækstteam for turisme og oplevelsesøkonomi. Den anbefaler en permanent finansiering af Sport Event Denmark.