Budget 2014: DIF sætter penge af til implementering af skolereform

På DIF's budgetmøde i Idrættens Hus i Brøndby den 5. oktober blev det besluttet at afsætte midler til at hjælpe skolereformen i gang på idrætsområdet.
5. okt 2013
På DIF's budgetmøde i Idrættens Hus i Brøndby den 5. oktober blev det besluttet at afsætte midler til at hjælpe skolereformen i gang på idrætsområdet.

”Den kommende skolereform vil løfte skolernes arbejde med idræt og bevægelse markant. Med reformen lægges der op til et langt tættere samarbejde mellem skole og det lokale foreningsliv for at sikre en fysisk mere aktiv skoledag. Vi vil fra DIF’s side gerne bidrage til at hjælpe den del af reformen i gang”, siger DIF’s formand Niels Nygaard.

”For at få erfaring med forskellige modeller for samarbejde mellem skoler og foreninger sætter DIF 2 mio. kr. af til forsøgsprojekter i 2014. Det kan fx være i form af partnerskaber med kommuner og skoler, hvor DIF dækker udgifterne for specialforbund og foreninger. Ambitionen er, at erfaringerne fra forsøgsprojekterne skal deles med andre i DIF-idrætten”, siger DIF’s formand Niels Nygaard. Det forventes, at der i budgettet for 2015 vil blive afsat et tilsvarende beløb til implementering af skolereformen.

Bevillingen til at understøtte skolereformen indgår i det DIF-budget for 2014, som DIF’s repræsentantskab behandlede lørdag den 5. oktober i Idrættens Hus. I budgettet indgår, at DIF næste år modtager et større overskud fra Danske Lotterispil A/S og Klasselotteriet. Der budgetteres således med indtægter i 2014 på 303 mio. kr. De aktivitetsbestemte udgifter (direkte og indirekte tilskud til DIF’s 61 specialforbund) øges samlet set med 8,7 mio. kr. i 2014, mens udgifterne til DIF centralt og Idrættens Hus fastholdes på samme niveau som i indeværende år. I budgettet indgår et forventet overskud på 0,3 mio. kr.

I budgettet er afsat 16,5 mio. kr. til videreførelse af DIF’s strategiske udviklingspulje. Det er midler fra denne pulje, der de seneste år har medfinansieret udviklingsprojekter i knap 20 specialforbund. Udviklingsprojekterne omfatter fx udvikling og implementering af et nyt koncept for motion og bevægelse i daginstitutioner, udvikling af idræt for sindslidende og udvikling af aldersrelaterede træningskoncepter inden for udvalgte idrætsgrene.