Få en frivillig-ansvarlig

DIF opfordrer alle foreninger til at få en frivilligansvarlig. Vedkommende skal tage sig af de frivillige, så foreningen får flere hænder til arbejdsopgaverne, og så de frivillige udvikles og trives. Det hedder en HR-medarbejder i det private erhvervsliv - i foreningsidrætten kalder vi det en frivillig-ansvarlig.
4. okt 2013
DIF opfordrer alle foreninger til at få en frivilligansvarlig. Vedkommende skal tage sig af de frivillige, så foreningen får flere hænder til arbejdsopgaverne, og så de frivillige udvikles og trives. Det hedder en HR-medarbejder i det private erhvervsliv - i foreningsidrætten kalder vi det en frivillig-ansvarlig.

Uden frivillige - ingen forening. Så enkelt kan det siges. En idrætsforening har både formand, kasserer, ungdomsansvarlig, sponsoransvarlig osv. Men de færreste foreninger har en, der er ansvarlig for foreningens vigtigste ressource: De frivillige.

Ny post i bestyrelsen
Som noget nyt anbefaler Danmarks Idrætsforbund, at idrætsforeninger opretter en funktion som frivillig-ansvarlig, og at den frivillig-ansvarlige er en del af bestyrelsen, fordi de frivillige er foreningens vigtigste aktiv.

DIF anbefaler også, at den frivillig-ansvarlige er en anden end formanden. Der er brug for en frivillig-ansvarlig, som har de frivillige som sit primære område. Initiativer og aktiviteter for de frivillige sker naturligvis i samarbejde med resten af bestyrelsen og foreningen, men med en frivillig-ansvarlig får foreningen én person (eller et team), som sikrer, at der er fokus på de frivillige.

Den nye funktion ligger i forlængelse af DIF’s anbefaling om, at foreningen laver en plan for det frivillige arbejde – en frivillighedsstrategi. Med en frivillighedsstrategi kan foreningen sætte fokus og retning på
sit arbejde og sine aktiviteter for de frivillige.

Få hjælp til strategien med værktøjet ’Følg tre trin til en frivillighedsstrategi’.

Hvad laver en frivillig-ansvarlig?
En frivillig-ansvarlig har det overordnede ansvar for, at frivilligheden i foreningen fungerer – eller sagt på en anden måde, at de frivillige i foreningen trives. DIF peger på fem områder, som den frivillig-ansvarlige kan tage fat på:

1. Skabe overblik over opgaverne: Hvilke opgaver er der brug for frivillige til i foreningen, hvor mange og hvad skal de frivillige kunne?

2. Finde frivillige: Måske skal foreningen slå de frivillige ’stillinger’ op? Eller prikke forældrene på skuldrene?

3. Organisere hverdagen: Når opgaver i foreningen er beskrevet og fordelt bliver det nemmere og sjovere at være frivillig.

4. Pleje og anerkende de frivillige: Anerkendelse i form af et skulderklap eller et ’tak’ betyder rigtig
meget for mange frivillige.

5. Gøre de frivillige endnu bedre: Tilbyd de frivillige kurser og uddannelser, eller hjælp dem med
at udvikle nye sider af sig selv gennem nye opgaver i foreningen.

I kan få input til jeres frivillig-ansvarlige og til jeres frivillighedsstrategi på www.frivillighedstjek.dk hent også folderen: 'Pas godt på de frivillige: Få en frivillig-ansvarlig'.