Årets Idrætskommune 2013

DIF kårede i januar 2013 Aalborg Kommune til 'Årets idrætskommune 2012'. Kåringen fandt sted på DR’s årlige sportsgalla, hvor en million danskere så med. Også i år uddeler DIF kommuneprisen, som går til en kommune, der har gjort en særlig indsats for den lokale foreningsidræt. Med hæderen følger 200.000 kr.
4. okt 2013
DIF kårede i januar 2013 Aalborg Kommune til 'Årets idrætskommune 2012'. Kåringen fandt sted på DR’s årlige sportsgalla, hvor en million danskere så med. Også i år uddeler DIF kommuneprisen, som går til en kommune, der har gjort en særlig indsats for den lokale foreningsidræt. Med hæderen følger 200.000 kr.

Har din kommune gjort en ekstraordinær indsats på idrætsområdet i 2013 ved at bygge nye faciliteter, forbedre forholdene for de frivillige eller skabe medlemsvækst hos teenagerne? Hvis ja, så er din kommune måske 'Årets Idrætskommune 2013'. 

Hvad vinder 'Årets Idrætskommune?
'Årets idrætskommune 2013' vinder 200.000 kr., der skal gå til medfinansiering af et idrætsprojekt i kommunen. Foruden den kontante anerkendelse bliver 'Årets idrætskommune 2013' omtalt i diverse medier samt hyldet ved overrækkelsen på DR’s sportsgalla 4. januar 2014. Derudover kan kommunen gennem et helt år ’brande’ sig med at være årets idrætskommune.

Hvad er bedømmelseskriterierne?
DIF håber, at din kommune vil benytte lejligheden til at gøre omverdenen opmærksom på de initiativer, som din kommune har igangsat i løbet af året til gavn for de lokale idrætsforeninger. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på, om kommunen:
 
- sætter nye standarder enten i form af omfang, rækkevidde eller finansiering
- adresserer udfordringer, der rækker udover kommunens egne grænser
- er i samspil med og tilgodeser det lokale foreningsliv
- finder nye løsninger til idrætspolitiske udfordringer 

For at komme i betragtning til prisen skal kommunen i løbet af 2013 have gjort en ekstra indsats inden for et eller flere af følgende områder:

- Styrkelse af frivilligheden
- Styrkelse af foreningsidrætten
- Fastholdelse af teenagere i foreningsidrætten
- Forbedring af de kommunale idrætsfaciliteter

Hvem kan indstille – og hvornår?
Alle idrætsråd og kommuner har mulighed for at indstille kandidater til prisen. Indstillingen, som i år er nemmere og mindre ressourcetung end tidligere, skal være DIF i hænde senest 12. november 2013. Spørgsmål vedrørende prisen kan stilles til konsulent i DIF, Martin Borch, 29 16 09 18, mbo@dif.dk.

Klik her for at komme til den siden med indstillingsskemaet.