DIF-idrætten mødes til budgetmøde

Lørdag 5. oktober drøfter DIF's repræsentantskab budgetudkastet for det kommende år, som bl.a. indeholder ekstra midler til forbundene og fokusområder.
2. okt 2013
Lørdag 5. oktober drøfter DIF's repræsentantskab budgetudkastet for det kommende år, som bl.a. indeholder ekstra midler til forbundene og fokusområder.

I DIF’s budgetudkast for 2014 foreslås blandt andet 2 mio. kr. til implementering af skolereformen. Midlerne er til specialforbund og foreninger, som vil indgå partnerskaber med kommuner og skoler om idræt og bevægelse, der prioriteres højt i den nye skole.

Bloktilskuddet til specialforbundene stiger med 2 %, og i budgetudkastet er der derudover afsat 2 mio. kr. til ekstraordinært grundtilskud til forbundene.

Der er i udkastet afsat 16,5 mio. kr. til den strategiske udviklingspulje i DIF (nye målgrupper, frivillighed, samfundsmæssigt ansvar, organisationsudvikling, talentudvikling m.m.).

På budgetmødet giver DIF’s formand også en status på det udredningsarbejde om idrættens struktur og økonomi, som regeringen har sat i gang.