Husk nu idrætsfaciliteterne

Debat: DIF opfordrer kommunerne til at rette blikket mod idrætsfaciliteterne og sikre, at hallerne og udendørsanlæggene er tidssvarende og i en ordentlig stand til glæde for de mange brugere.
3. sep 2013
Debat: DIF opfordrer kommunerne til at rette blikket mod idrætsfaciliteterne og sikre, at hallerne og udendørsanlæggene er tidssvarende og i en ordentlig stand til glæde for de mange brugere.

Danskerne har en høj idrætsdeltagelse sammenlignet med andre lande, og i Danmarks Idrætsforbund (DIF) har vi næsten to millioner medlemmer, der finder glæde ved at dyrke idræt i en idrætsforening. Skal det billede bevares eller forhåbentlig forbedres, så bliver vi nødt til at tage udfordringen på facilitetsområdet alvorligt.

Analyser fra Lokale- og Anlægsfonden dokumenterer, at de enkelte kommuner står med en række forskellige udfordringer på facilitetsområdet. Nogle kommuner har ikke nok idrætsfaciliteter, i andre kommuner lider faciliteterne af dårlig vedligeholdelse, og så er der kommuner, hvor idrætsfaciliteterne ikke stemmer overens med idrætsbilledet anno 2013. Det er udfordringer, som kommunerne skal gøre noget ved og prioritere i budgetterne.

Og udfordringen bliver ikke mindre i de kommende år. Vi har fået en ny folkeskolereform, som indeholder de yderst positive elementer, at alle børn skal dyrke idræt, motion og bevægelse 45 minutter dagligt, og at der skal etableres samarbejder mellem skoler og idrætsforeninger. I DIF bakker vi stærkt op om skolereformens fokus på idræt og konstaterer samtidig, at reformen understreger behovet for tilgængelige og funktionelle idrætsfaciliteter.

Fra idrættens side vil vi også bidrage til løsningen. For DIF er det vigtigt, at vi hele tiden sikrer størst mulig aktivitet i idrætsfaciliteterne, og vi anerkender, at der i nogle kommuner vil være ekstra facilitetstid at hente ved, at vi organiserer vores aktiviteter mere fleksibelt. Derfor arbejder vi sammen med udvalgte kommuner om at optimere brugen af idrætsfaciliteter.

Tidligere på sommeren offentliggjorde Idrættens Analyseinstitut (Idan) en analyse fra Rudersdal Kommune, som påviste ubenyttet tid i idrætsfaciliteterne. Vi vil dog gerne advare mod at drage forhastede konklusioner på den baggrund. En to ugers-analyse af udvalgte idrætsfaciliteter i én enkelt kommune kan ikke bruges til at konkludere, hvordan billedet ser ud i andre kommuner.

Kommunerne skal altså ikke gøre sig forestillinger om, at vi løser udfordringerne med idrætsfaciliteterne ved blot at forbedre fordelingen og udnyttelsen. Problematikken løses ikke ved et kunstgreb.

Onsdag mødes idrætsverdenens klogeste hoveder for at diskutere idrættens største udfordringer på en konference i Vejen. DIF vil benytte lejligheden til at sætte fokus på facilitetsproblematikken og opfordre kommunerne til at prioritere indsatsen. En sådan prioritering vil kunne betale sig for alle parter.

Debatindlægget har været bragt i Jyllands-Posten 3. september 2013.