OL skal være åben for alle

Det er en helt grundlæggende værdi ved de olympiske lege og idrætten generelt, at alle skal have adgang og samme rettigheder. Derfor er det særdeles vigtigt for DIF, at homoseksuelle ikke bliver diskrimineret, når der er vinter-OL i russiske Sochi om et halvt år.
15. aug 2013
Det er en helt grundlæggende værdi ved de olympiske lege og idrætten generelt, at alle skal have adgang og samme rettigheder. Derfor er det særdeles vigtigt for DIF, at homoseksuelle ikke bliver diskrimineret, når der er vinter-OL i russiske Sochi om et halvt år.
”De olympiske lege skal være for alle, og der må ikke være nogen form for diskrimination af mindretalsgrupper. For DIF er det særdeles vigtigt, at denne grundlæggende værdi for idrætsdeltagelse overholdes. Vi forventer derfor, at russerne lever op til deres forpligtelser i forhold til OL, så den russiske lov om homoseksuelle ikke kommer til at gælde under OL,” siger Niels Nygaard, der er formand for DIF, der udgør Danmarks Olympiske Komite. 

Den nyligt vedtagne russiske lov handler bl.a. om forbud mod homoseksuel propaganda. Det er ikke første gang, at et lands afholdelse af OL bliver genstand for politiske debat om de generelle forhold og lovgivning i det pågældende land. Det var bl.a. også tilfældet op til OL i Beijing, hvor der var stor debat om landets forhold til menneskerettighederne.

Niels Nygaard siger:
”I denne sag er vi i DIF som idrætsorganisation fokuserede på, at selve OL kommer til at være uden diskrimination af homoseksuelle. Vi ved, at IOC er yderst opmærksomme på, at russerne lever op til den garanti, som er stillet til IOC, om at loven ikke gælder under OL. Det er en hjertesag for den olympiske bevægelse, at der ikke sker diskrimination, og at det olympiske charter overholdes.”

”Vi har respekt for og forståelse for, at interesseorganisationer såsom LGBT forholder sig til lovgivningen i Rusland og agerer mediemæssigt og politisk. For så vidt angår forslag om OL-boykot, mener vi i DIF ikke at sporten skal være et isoleret sanktionsmiddel. Den pågældende, omstridte lov om homoseksuelle er først og fremmest et anliggende for politikerne og skal derfor adresseres politisk og ikke til sporten. Det er derfor op til de danske politikere at beslutte, hvad der skal ske i dialogen med russerne, og om der skal være sanktioner af diplomatisk eller økonomisk art. DIF som idrætsorganisation kan eller vil ikke blande sig i andre landes politiske forhold som sådan. Hvis politikerne beslutter en total afbrydelse af diplomatiske og handelsmæssige forbindelser til et givet land, følger idrætten naturligvis trop.”

”I forhold til atleterne, som har klaret sig igennem nåleøjet og kvalificeret sig til OL, vil vi gerne advare mod, at de bliver taget som gidsler i denne sag. Vi er helt enige i den danske aktivkomites synspunkt om at det ikke er rimeligt, hvis atleterne selv skal tage stilling til eventuelt at boykotte OL i Sochi. Vi stiller os i DIF gerne foran atleterne i denne slags sager. Vi har forståelse for de atleter, som siger at de vil fokusere 100% på det sportslige og holder deres holdninger som en privatsag. Samtidig anerkender vi naturligvis, hvis danske atleter har holdninger til emnet, som de ønsker at udtrykke,” slutter Niels Nygaard.