Nyt forum skal videreudvikle dansk idræt

Danmarks Idrætsforbund (DIF) etablerer nu et Olympisk Idrætsforum, som omfatter 25 fremtrædende personer fra dansk erhvervsliv, organisationsverdenen, kulturlivet, det offentlige Danmark og idrætsverdenen. Den Internationale Olympiske Komités repræsentant i Danmark, HKH Kronprins Frederik, deltager i Olympisk Idrætsforums aktiviteter. Det nye forum har holdt sit første møde i Idrættens Hus onsdag den 14. august 2013.
14. aug 2013
Danmarks Idrætsforbund (DIF) etablerer nu et Olympisk Idrætsforum, som omfatter 25 fremtrædende personer fra dansk erhvervsliv, organisationsverdenen, kulturlivet, det offentlige Danmark og idrætsverdenen. Den Internationale Olympiske Komités repræsentant i Danmark, HKH Kronprins Frederik, deltager i Olympisk Idrætsforums aktiviteter. Det nye forum har holdt sit første møde i Idrættens Hus onsdag den 14. august 2013.

Formand for DIF, Niels Nygaard, udtaler: ”Vi er stolte over, at så mange stærke profiler har sagt ja til at være med i Olympisk Idrætsforum, og vi er glade for, at den meget idrætsinteresserede tidligere minister Brian Mikkelsen har indvilliget i at stå i spidsen for initiativet. Organiseringen af dansk idræt er i sammenligning med resten af verden særdeles veludviklet, og idrætsdeltagelsen i Danmark en af de højeste i verden. I DIF vedkender vi os, at idrætten har stor samfundsmæssig betydning. Det er et ansvar, vi tager på os, og jeg håber, at Olympisk Idrætsforum kan medvirke til at identificere samfundsmæssige opgaver og udfordringer, som DIF-idrætten kan være med til at løse.”
 
Formand for Olympisk Idrætsforum, fhv. minister MF Brian Mikkelsen, udtaler: ”Jeg forventer, at Olympisk Idrætsforum vil kunne bidrage aktivt til videreudviklingen af idrættens rolle i det danske samfund, herunder også inspirere til at sætte nye spor inden for CSR og på kommercielle områder. Hvis Danmark også i fremtiden skal være et af verdens mest velstående og velfungerende samfund er det nødvendigt at etablere nye og anderledes samarbejder – for på den måde at skabe synergi på tværs af sektorer. Det er etableringen af Olympisk Idrætsforum et udtryk for.”
 
Fakta om Olympisk Idrætsforum:
25 deltagere – se linket sidst i nyheden
Mødes halvårligt
 
Fakta om DIF:
DIF er Olympisk Komité og repræsenterer Danmark ved alle Olympiske lege
DIF organiserer 90 forskellige idrætter i 61 specialforbund
DIF har ca. 2 mio. medlemmer i ca. 9.300 foreninger
DIF-idrættens aktiviteter løftes af ca. 345.000 frivillige ledere, trænere m.fl.
 
Yderligere information hos:
Formand for Olympisk Idrætsforum Brian Mikkelsen: 6162 5082.
Formand for DIF Niels Nygaard: 2073 7112.

Vedhæftet fil:
Olympisk Idrætsforum - Deltagerliste