Frivillighedsstrategi i forbundene

I 2014 skal alle specialforbund have implementeret en frivillighedsstrategi. DIF har lavet en vejledning til indhold og proces.
14. aug 2013
I 2014 skal alle specialforbund have implementeret en frivillighedsstrategi. DIF har lavet en vejledning til indhold og proces.
DIF’s store fokus på frivillighed har i 2012 og 2013 primært været koncentreret om Frivillighedstjek.dk med praktiske værktøjer til brug i det daglige frivillige arbejde i foreningerne. Derudover arbejder DIF fortsat på at sætte afbureaukratisering af den frivillige sektor på dagsordenen i staten og kommunerne.
 
DIF har i sit politiske program vedtaget, at alle specialforbund skal have en frivillighedsstrategi inden udgangen af 2014. Strategierne skal understøtte DIF’s ønske om at styrke og værne om frivilligheden i dansk idræt.
 
DIF har lavet en vejledning, der kan hjælpe de specialforbund, som endnu ikke har formuleret en frivillighedsstrategi. Vejledningen hjælper blandt andet med, hvilke områder strategien kan centrere sig om, og hvordan processen kan tilrettelægges.
 
’FRIVILLIGHEDSSTRATEGI I SPECIALFORBUNDENE - VEJLEDNING TIL INDHOLD OG PROCES’