Døgnåben hotline mod matchfixing

DIF og DBU er gået sammen om en fælles, døgnåben hotline mod matchfixing, som åbner i dag. Hotlinen er for alle, der har spørgsmål om DIF-idrættens nye regler om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Hotlinen tager samtidig imod henvendelser fra personer, der får kendskab til, at nogen har foretaget eller vil foretage noget, der er forbudt ifølge reglerne.
6. aug 2013
DIF og DBU er gået sammen om en fælles, døgnåben hotline mod matchfixing, som åbner i dag. Hotlinen er for alle, der har spørgsmål om DIF-idrættens nye regler om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Hotlinen tager samtidig imod henvendelser fra personer, der får kendskab til, at nogen har foretaget eller vil foretage noget, der er forbudt ifølge reglerne.
Den nye hotline skal ses som en del af indførelsen af de matchfixingregler, som blev vedtaget på Danmarks Idrætsforbunds årsmøde i maj. Siden vedtagelsen har man kunnet henvende sig med spørgsmål eller sager til DIF’s matchfixingsekretariat, mens DBU er fortsat med sin egen hotline.
 
Nu er DIF og DBU gået sammen og har valgt et privat sikkerhedsfirma til at drive en hotline, som giver personlig besvarelse døgnet rundt. Man kan vælge at henvende sig med navn eller anonymt. Firmaet giver hurtigt henvendelsen videre til DBU, hvis det drejer sig om fodbold, og til DIF, hvis det drejer sig om al anden idræt.
 
På hotlinen kan man få svar på spørgsmål om reglerne for spil på sportskonkurrencer. Og så er man ifølge regelsættet forpligtet til at henvende sig til hotlinen, hvis man kender til overtrædelser af matchfixingreglerne.
 
”Hvis man er i tvivl om, hvad der er tilladt og ikke tilladt inden for spil og betting, kan man ringe til hotlinen. Information og oplysning er vigtigt for, at reglerne kan fungere, og så man ved, hvad man er forpligtet til som enkeltperson. Hotlinen skal udøvere, trænere, ledere, dommere og andre i DIF-idrætten også kontakte, hvis man har viden om, at idrætskonkurrencer har været eller vil blive udsat for matchfixing, at nogen har spillet på egne kampe eller gjort andet, der er forbudt ifølge reglerne,” siger Jesper Frigast Larsen, elitechef i DIF og leder af matchfixingsekretariatet.
 
DBU har siden 2007 haft et regelsæt mod matchfixing og siden 2008 haft sin egen hotline, som unionen har gode erfaringer med:
 
”Nogle af de sager, vi har ført til doms kommer på baggrund af oplysninger, vi har fået fra DBU’s hotline. Den har vist sig som et rigtig godt værktøj til at tilvejebringe følsomme oplysninger, som ellers kan være svære at give direkte til et fodboldforbund. En fælles hotline vil skabe yderligere fokus på denne mulighed, så vi dels får mere fokus på problematikken, dels øger idrætsudøvernes kendskab til en nem og god måde at dele vigtige oplysninger på, så vi får endnu flere informationer,” siger Henrik Kjær Jensen, sikkerhedschef i DBU.
 
Telefonnummer og mailadresse til hotlinen vil være en del af DIF’s og DBU’s kommende kampagner mod matchfixing, spil på egne kampe m.m.
 
Hotlinens telefonnummer er 70 70 70 94 og mailadressen mail@stopmatchfixing.dk
 
Kort om reglerne mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd
Matchfixing undergraver idrættens værdier om blandt andet fair play, underminerer fascinationskraften og kan udvikle sig til en alvorlig trussel mod idrætten. På DIF’s årsmøde den 4. maj 2013 vedtog repræsentantskabet således at indføre fælles regler om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd.
 
Idrætsudøvere, trænere, holdledere, dommere og andre personer i DIF-idrætten er omfattet af regelsættet.
 
Der er tale om matchfixing ved uregelmæssig ændring eller påvirkning af forløbet/resultatet af en idrætskonkurrence for at opnå en fordel eller gevinst for en selv eller andre og fjerne dele af den usikkerhed, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af idrætskonkurrencer. For eksempel:
  • Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence
  • Forsætlig underpræstation
  • Forsætligt nederlag i en konkurrence
  • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

De andre former for uetisk adfærd, som også er omfattet og dermed forbudt, er:

  • Misbrug af intern viden – fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)
  • Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på sejr
  • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence

Hvis spil på egen konkurrence sker i tilknytning til enhver form for manipulation af den pågældende konkurrence er der tale om matchfixing.

Overtrædes reglerne kan der sanktioneres med tidsbestemt eller tidsubestemt udelukkelse, bøde, inddragelse af præmiepenge og diskvalifikation af opnåede resultater og tilsvarende idrætslige, disciplinære sanktioner.
 
Reglerne skal også understøtte, at der i idrætten skabes klare holdninger mod matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Det gælder særligt for specialforbundene under DIF og deres medlemsforeninger. Oplysning og påvirkning af værdier og adfærd hos børn, unge og voksne er et fælles ansvar for alle i DIF-idrætten.

DIF har etableret et uafhængigt Matchfixingnævn til at afgøre sager, der indbringes for nævnet af såvel DIF som DBU. Til at undersøge og forberede sagerne har DIF etableret et matchfixingsekretariat, som skal vurdere underretninger om overtrædelser af lovregulativet. Matchfixingsekretariatet har også mulighed for at tage sager op, som sekretariatet får kendskab til ad anden vej.
 
Læs mere om reglerne.
 
Yderligere oplysninger
Jesper Frigast Larsen, elitechef i DIF, mobil 24 28 21 01
Henrik Kjær Jensen, sikkerhedschef i DBU, mobil 29 11 21 11

 
Kontaktinformation  

Med venlig hilsen
Casper Hollerup
DIF Kommunikation
Mobil 24 64 52 53