En aktiv sommer med idræt

Sommerskolerne er et åbent vindue for de børn, der ikke i forvejen dyrker idræt i deres fritid
3. jul 2013
Sommerskolerne er et åbent vindue for de børn, der ikke i forvejen dyrker idræt i deres fritid

I disse dage tager skolebørnene hul på seks ugers sommerferie. I mange familier en kærkommen lejlighed til at være mere sammen end en travl hverdag giver mulighed for. Men også en periode med logistiske udfordringer for at få forældrenes tre ugers ferie til at spille sammen med børnenes seks uger. Og en periode, hvor den ene dag foran PS3’eren eller på sofaen med fjernbetjeningen inden for rækkevidde hurtigt kan tage den næste. 

Derfor er det glædeligt, at der er en stigende søgning på de særlige idrætstilbud til børn og unge, som mange idrætsforeninger udbyder i sommerferien. Antallet af idrætssommerskoler er steget med over 57 pct. de seneste fem år, så ikke færre end 60.000 børn og unge udnytter muligheden for at være fysisk aktiv i deres ferie. Og samtidig er der sket en markant spredning i, hvilke typer af idrætstilbud børn og unge kan stifte bekendtskab med i deres sommerferie. Boldspil har traditionelt fyldt godt i statistikken og gør det også fortsat, men tilbud om sommerskoler i fx tennis, klatring, orienteringsløb, cykling, boksning og mange andre idrætsgrene er med til at understrege den mangfoldighed, dansk idræt rummer. Dertil skal lægges særlige tilbud som fx DBU’s Get2 Fodboldskoler, som er DBU og DIF’s fodboldskoler målrettet børn i socialt belastede boligområder. Ikke færre end 45 af DIF’s 61 specialforbund afviklede sidste år idrætssommerskoler.

Idrætssommerskolernes succes skyldes flere forhold: For det første får børn og unge en både sjov og fysisk aktiv uge med mulighed for at opbygge nye venskaber, og hvor de kan prøve nye idrætsgrene af eller blive endnu bedre til den, de dyrker i forvejen. For det andet medvirker sommerskolerne som nævnt til at løse de udfordringer, mange forældre har med at få deres egen ferie til at matche børnenes ferie og lukkeugerne i SFO’en. Endelig for det tredje giver sommerskolerne idrætsforeningerne en unik mulighed for at vise deres idrætstilbud frem for en bredere kreds af børn og unge, hvor nogle forhåbentlig også får lyst til at fortsætte med at dyrke idræt i foreningen, når sommerferien er slut. På jævnt dansk har vi her at gøre med en ”win, win, win-situation”.

I DIF bakker vi varmt op bag de mange idrætssommerskoler. Det gør vi af de grunde, jeg har fremhævet ovenfor. Men vi gør det også, fordi sommerskolerne er et åbent vindue for de børn, der ikke i forvejen dyrker idræt i deres fritid. Idrætsforeningerne i Danmark har generelt godt fat i danske børn og unge, men der er en gruppe, vi ikke når i dag. Den omfatter ca. 10 pct. af hver årgang. Det er vigtigt, at også de børn får et fysisk aktivt børneliv. Adskillige undersøgelser viser, at et fysisk aktivt liv for børn ikke kun har en positiv effekt på børnenes sundhed, men også på deres indlæringsevne i skolen og på deres sociale relationer. Og så er det i børneårene, at man skal opbygge de sunde idrætsvaner, der kan følge med ind i voksenlivet og være med til at give et bedre liv. Idrætssommerskolerne kan medvirke til at give inaktive børn et skub i den rigtige retning, samtidig med at både de børn og alle deres skolekammerater, som i forvejen er fysisk aktive, får en ekstra dimension lagt ind i deres sommerferie.