Idrættens fremtid sikret på Bagsværd Sø

Idrætsaktiviteter kan fortsætte på og omkring Bagsværd Sø. Sådan lyder det fra Natur- og Miljøklagenævnet, som er den øverste klageinstans på miljøområdet, og som har stadfæstet en kendelse fra Fredningsnævnet fra 2010. Danmarks Idrætsforbund (DIF) er meget tilfreds med afgørelsen, som også inkluderer mere sikkerhed for roerne på vandet.
8. jul 2013
Idrætsaktiviteter kan fortsætte på og omkring Bagsværd Sø. Sådan lyder det fra Natur- og Miljøklagenævnet, som er den øverste klageinstans på miljøområdet, og som har stadfæstet en kendelse fra Fredningsnævnet fra 2010. Danmarks Idrætsforbund (DIF) er meget tilfreds med afgørelsen, som også inkluderer mere sikkerhed for roerne på vandet.

Skal Bagsværd Sø og de nærliggende omgivelser beskyttes eller benyttes? Sådan lød spørgsmålet tilbage i 2008, hvis man skærer helt ind til sagens kerne. I DIF frygtede man dengang, at adgangen til søen ville blive begrænset for blandt andet rosporten.
 
I 2010 kom Fredningsnævnet med en kendelse, hvor beskyttelse og benyttelse gik hånd i hånd, så rosporten fortsat kunne udvikles på søen, og naturelskere kunne færdes i området omkring søen. Den kendelse er her tre år senere stadfæstet i Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket betyder, at der er sat punktum i sagen, og at idrætten kan ånde lettet op, idet foreningslivet kan fortsætte de mange idrætsaktiviteter, som foregår både på land og på vand ved Bagsværd Sø.
 
”I Danmarks Idrætsforbund er vi meget tilfredse med Natur- og Miljøklagenævnets stadfæstelse af Fredningsnævnets kendelse om Bagsværd Sø. Vi mener, at natur og idræt kan gå hånd i hånd, og at hverken natur- eller idrætsoplevelser skal foregå på bekostning af hinanden. Tværtimod,” siger DIF’s natur- og miljøkonsulent Dorthe O. Andersen.
 
DIF er ked af sagens længde på over fem år, da det har skabt utryghed hos den organiserede idræt i området omkring Bagsværd Sø. Men ser nu fremad og glæder sig over, at kendelsen fra 2010 er blevet suppleret med et sikkerhedstiltag, så rosporten kan fjerne siv og opnå bedre udsyn fra land, når eksempelvis børn og nybegyndere er på vandet.
 
DIF’s to specialforbund, Dansk Forening for Rosport og Dansk Kano og Kajak Forbund, er også meget tilfredse med stadfæstelsen, som gør det muligt at kigge fremad og bruge ressourcerne på den fysiske idræt frem for på udfordringer rundt om aktiviteterne.

Kronologi:

  • I 2007 inviterede DIF Danmarks Naturfredningsforening (DN) til et samarbejde omkring visioner for Bagsværd Sø. Det takkede DN ’nej, tak’ til.
  • I 2008 udarbejdede DIF en visionsplan for Bagsværd Sø.
  • DN fremsendte alene senere i 2008 et fredningsforslag til Fredningsnævnet for blandt andet Bagsværd Sø med indskrænkninger for idrætten.
  • I 2010 kom Fredningsnævnet med deres kendelse, der blandt andet lød på, at rosporten kunne fortsatte sine aktiviteter på vandet
  • I 2013 blev Fredningsnævnets kendelse stadfæstet af den centrale klageinstans på miljøområdet, Natur- og Miljøklagenævnet.