Eliteidræt er i god form

Eliteidrætsmiljøet i Danmark er i god form. Det viser undersøgelsen ”Elitesportsmiljøet i Danmark 2012”, der offentliggøres i dag. De fleste atleter, sportschefer og trænere er tilfredse med mulighederne og støtten i hverdagen. Men der er også plads til forbedringer, og blandt andet bør elitetrænernes forhold, udviklingsmuligheder og niveau blive bedre.
16. jun 2013
Eliteidrætsmiljøet i Danmark er i god form. Det viser undersøgelsen ”Elitesportsmiljøet i Danmark 2012”, der offentliggøres i dag. De fleste atleter, sportschefer og trænere er tilfredse med mulighederne og støtten i hverdagen. Men der er også plads til forbedringer, og blandt andet bør elitetrænernes forhold, udviklingsmuligheder og niveau blive bedre.


Danmark er med i et stort internationalt forskningsprojekt, SPLISS, som undersøger, hvad der er udslagsgivende for, at et land klarer sig godt inden for eliteidræt. Den danske del af undersøgelsen ’Elitesportsmiljøet i Danmark 2012’, der udkommer i dag, er gennemført af Idrættens Analyseinstitut (Idan).
 
Eliteatleter, sportschefer og trænere har svaret på et stort spørgeskema om blandt andet de økonomiske forhold, træningsbetingelser, talentudvikling, faciliteter og brugen af forskning og ny teknologi i den daglige træning. Og det er svarene fra den omfattende spørgeskemaundersøgelse, der ligger til grund for rapporten:
 
”Det står godt til i dansk eliteidræt. Det konkluderer undersøgelsen, og det stemmer godt overens med de danske resultater ved OL i London, som var de bedste siden 1948. Det er nu, vi skal holde momentum, så Danmark også fremover kan begå sig i den internationale konkurrence. Undersøgelsen bekræfter os blandt andet i, at vi skal have fokus på trænerrekruttering og trænerudvikling. Derfor vil vi lytte indgående til forbundenes ønsker og behov for at optimere uddannelserne for talent- og elitetrænerne. Samtidig barsler vi med en uddannelse for sportschefer, fordi sportscheferne spiller en meget vigtig rolle og har været stærkt medvirkende til de seneste års medaljehøst til Danmark,” siger DIF’s formand Niels Nygaard og fortsætter:
 
”Undersøgelsen giver vigtige input til vores løbende arbejde med at skabe et godt eliteidrætsmiljø og gode vilkår for sportscheferne, trænerne og atleterne. Det bliver for alvor interessant om nogle måneder, når den internationale undersøgelse er færdig, hvor de danske forhold og den danske eliteidrætsmodel bliver målt op imod forholdene og de sportslige resultater i andre lande.”
 
Team Danmarks støttekoncept 2013 – 2016 fremhæver otte særlige indsatsområder, og undersøgelsen viser, at atleter, trænere og sportschefer efterlyser forbedringer inden for netop de områder, hvor Team Danmark allerede har planlagt nye initiativer frem mod OL i Rio:
 
”Jeg er naturligvis glad for, at atleter, sportschefer og landstrænere generelt er tilfredse med den støtte og de muligheder, vi giver dem i hverdagen. Og så understreger undersøgelsen, at der er områder, hvor vi skal gøre det bedre. Jeg hæfter mig især ved, at der er et forbedringspotentiale i forhold til kompetenceudviklingen blandt elite- og talenttrænerne, og at vi skal blive bedre til at udnytte ny teknologi i den daglige træning. Derudover fastslår undersøgelsen, at de økonomiske vilkår er for dårlige for Danmarks bedste atleter i de ikke-kommercielle sportsgrene, som ligger på et væsentligt lavere indtægtsniveau end de jævnaldrende. Jeg er derfor glad for, at det nye OL-partnerskab med Dansk Supermarked betyder, at vi i perioden frem mod OL i Rio kan give atletstipendier til en række udvalgte OL-atleter,” siger Team Danmarks direktør Michael Andersen.
 
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark offentliggjorde for kort tid siden et fireårigt OL-partnerskab med Dansk Supermarked. Det nye partnerskab betyder, at DIF og Team Danmark i perioden frem mod OL 2016 får helt ekstraordinære muligheder for at styrke indsatsen inden for fem centrale områder, som i høj grad dækker over de ønsker, som atleter, sportschefer og trænere udtrykker i undersøgelsen. Frem mod OL 2016 vil ressourcerne fra OL-partnerskabet med Dansk Supermarked blive investeret i bedre træningsforberedelser og målrettet international konkurrencedeltagelse for potentielle OL-medaljetagere, udstyr i verdensklasse, atletstipendier til OL-deltagere og potentielle medaljevindere, et særligt talentprogram samt High Performance Center under OL i Rio.
 
Centrale konklusioner i undersøgelsen
Undersøgelsen konkluderer, at der er tilfredshed med elitesportsmiljøet i Danmark, og eliteidrættens vilkår og organisering er velfungerende på en række områder. Atleter, sportschefer og trænere mener, at finansiel støtte er den vigtigste faktor for at skabe international sportslig succes og samtidig den vigtigste faktor at forbedre.
 
Generelt mener atleterne, at det danske eliteidrætsmiljø er rimeligt i forhold til at præstere på højeste internationale niveau. 1 ud af 3 mener, at det er utilstrækkelig eller dårligt. Hos trænerne mener 40 %, at det danske eliteidrætsmiljø er utilstrækkeligt eller dårligt sammenlignet med andre lande. Hos sportscheferne er det tilsvarende tal 45 %.
 
Undersøgelsen peger på, at der er et stort forbedringspotentiale på trænerområdet. Forholdene for trænerne er enten ikke gode nok, eller trænernes ekspertise er ikke helt på internationalt niveau, eller der er ikke nok elite- og talenttrænere. Derudover føler 46 % af trænerne, at jobbet som elitetræner ikke er tilstrækkeligt anerkendt i Danmark.
 
Undersøgelsen viser også, at der blandt atleterne er stor tilfredshed med trænings- og konkurrencefaciliteterne, især blandt de atleter, der har adgang til et nationalt elitetræningscenter. Hos trænerne er 2 ud af 3 tilfredse (i høj grad, nogen grad eller rimelig grad). Lidt over halvdelen af sportscheferne finder , at træningsfaciliteterne i Danmark er utilstrækkelige eller dårlige. Derudover viser undersøgelsen, at atleterne i almindelighed er godt tilfredse med den ekspertbistand, de får.
 
Atleterne peger på, at såvel deres respektive klubber, specialforbund og Team Danmark har bidraget positivt til deres præstationer. Det samme har personlige trænere og landstrænere.
 
Atleterne er godt uddannede eller på vej til at blive det. Men der er brug for, at især fuldtidseliteatleterne bliver bedre informeret og bedre forberedt på tiden efter karrierestop.
 
Tidsmæssigt er atleterne i gang hele 56 timer i gennemsnit om ugen med job/uddannelse og sportsaktiviteter. Samtidig tjener atleterne mindre end gennemsnittet i forhold til normalbefolkningens indtægtsniveau for samme aldersgrupper.
 
Du kan læse hele rapporten her: ”Elitesportsmiljøet i Danmark 2012”
 
Om det internationale forskningsprojekt ’SPLISS’
Hvilke faktorer har betydning for, at nogen lande står stærkt inden for eliteidrætten, mens andre halter efter resultatmæssigt? Det er det centrale spørgsmål i forskningsprojektet ’Sport Policy Factors Leading to International Sporting Succes (SPLISS)’, som Idrættens Analyseinstitut har tilsluttet sig. Ud over Danmark deltager også Finland, Spanien, Nordirland, Belgien, Portugal, Frankrig, Holland, Schweiz, Estland, Australien, Brasilien, Canada, Sydkorea, Japan og Singapore.
 
Offentliggørelse af den internationale undersøgelse forventes at ske i slutningen af 2013.
 
DIF har støttet undersøgelsen med 300.000 kr. og Team Danmark med 60.000 kr.