Idrætsprojekt giver lyst til at gå i skole

Social- og Integrationsministeriets evaluering af DIF’s integrationsprojekt viser, at vanskeligt stillede børn og unge gennem foreningsidrætten bliver gladere for at gå i skole, klarer sig bedre og får udbygget deres sociale netværk. DIF’s integrationsindsats er netop sikret støtte til 2015.
24. maj 2013
Social- og Integrationsministeriets evaluering af DIF’s integrationsprojekt viser, at vanskeligt stillede børn og unge gennem foreningsidrætten bliver gladere for at gå i skole, klarer sig bedre og får udbygget deres sociale netværk. DIF’s integrationsindsats er netop sikret støtte til 2015.
Nye venner og voksenrelationer, øget selvtillid, større glæde ved at gå i skole og bedre resultater i skolen. Det er virkeligheden for de fleste af de børn og unge, der på grund af integrationsprojektet DIF Get2sport er blevet en integreret del af det danske foreningsliv. Eksempelvis oplever 68 procent af projektets medlemmer, at de i nogen eller høj grad er blevet gladere for at gå i skole, og 59 procent vurderer, at de i nogen eller i høj grad klarer sig bedre i skolen.

Konklusionerne fremgår af Social- og Integrationsministeriets midtvejsevaluering af DIF Get2sport, der i perioden 2010-2013 modtager 15,2 millioner kroner i udviklingsstøtte fra satspuljen. Antallet af medlemmer i projektet under 18 år er i 2012 steget til 6.236, og heraf er mere end hver tredje af anden etnisk oprindelse end dansk.

”Evalueringen bekræfter, at idrætsforeningerne er vigtige, når det handler om at integrere børn og unge i det danske samfund og give dem samme muligheder som alle andre børn. I foreningerne mødes de på tværs af etniske, kulturelle og sociale skel, og der bliver opbygget venskaber samtidig med, at de lærer de sociale spilleregler at kende. Det er selvfølgelig rigtig interessant og positivt i forhold til de unges fremtidige muligheder i samfundet,” siger social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) til DIF's idrætspolitiske nyhedsbrev, DIF Opinion.

Den positive evaluering vækker også glæde hos DIF's integrationskonsulent Preben Astrup.

”Det er nogle fantastiske tal, der sender et klart signal om, at indsatsen virker. Vores foreninger rekrutterer deres medlemmer fra 7 af de 14 folkeskoler, der i 2011 kom på Børne- og Undervisningsministeriets særlige observationsliste, og det er utrolig glædeligt, at idrætten kan være med til at gøre en forskel for netop de børn og unge,” siger Preben Astrup.

Satspuljepenge frem til og med 2015
Da satspuljeaftalen for 2013 blev vedtaget i april, fik DIF Get2sport, igen fik bevilget penge. DIF’s integrationsindsats modtager i 2014 og 2015 fire millioner kroner årligt i såkaldt overgangsstøtte, som er en økonomisk håndsrækning til de mest lovende projekter med henblik på at afsøge mulighederne for fremtidig finansiering.

”Det er et stort skridt videre for DIF Get2sport og en kæmpe anerkendelse af vores metoder og resultater. Det betyder, at vi nu skal fokusere på at skærpe og udbrede konceptet yderligere og forankre det ude i kommunerne,” siger Preben Astrup.