Invitation: Seminar om markedsføring af uddannelsestilbud

DIF inviterer alle specialforbund til seminar med inspiration og input til markedsføring af uddannelsestilbud til foreningerne.
15. maj 2013
DIF inviterer alle specialforbund til seminar med inspiration og input til markedsføring af uddannelsestilbud til foreningerne.
DIF afholder et markedsføringsseminar, hvor specialforbund klædes på til at ’sælge’ deres uddannelser og kurser bedre til foreningerne. På seminariet skal deltagerne dele viden om eksisterende markedsføring af uddannelsestilbud samt om de redskaber, som andre uddannelsesansvarlige bruger. Seminariet henvender sig således til dem, der arbejder med at formidle og markedsføre uddannelsestilbud.

Seminaret foregår over to dage
Torsdag 30.maj, kl. 12.00-15.30:
Den første dag har fokus på videndeling mellem deltagerne, hvor den eksisterende markedsføring af uddannelsestilbud i forbundene drøftes. Derudover vil der være et oplæg om et markedsføringsforløb i DIF. I fokus er deltagernes egne erfaringer, som skal samles i et analyseskema til brug på dag to. Mødet begynder med en fælles frokost, hvor rammerne sættes for dagen.

Tirsdag 11.juni. kl. 9.00-12.00
På den anden dag skal deltagerne sammensætte en markedsføringsplan på baggrund af analyseskemaet fra dag et og sammensætte et konkret uddannelsestilbud i efteråret. Dagen tager udgangspunkt i fælles erfaringer og refleksioner og begynder med fælles morgenmad.

Uddannelsesnetværk
På seminariet vil du udbygge dine relationer til andre uddannelsesansvarlige og opnå videndeling på tværs af forbundene. Hvis deltagerne efterfølgende ønsker det, vil DIF til efteråret invitere til et nyt forløb med fokus på andre organisationers arbejde med markedsføring. Det er desuden tanken, at deltagerne forpligter sig til en videre dialog med DIF og de andre seminardeltagere om markedsføring af uddannelsestilbud.

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Camilla Kruse på ckr@dif.dk, senest 23. maj. Det er gratis at deltage, men ved udeblivelse opkræves 500 kr.

Har du spørgsmål eller kommentere til forløbet, så er du velkommen til at kontakte de to seminaransvarlige: Jon Mortola Hansen på jmn@dif.dk og Johannes Madsen på jma@dif.dk.