Matchfixing – et krydsermissil mod idrætten

Matchfixing har potentialet til at overgå doping i skadesvirkninger for idrætten. Hvis der breder sig en opfattelse af, at kampe er aftalt på forhånd, vil det få store konsekvenser. Så forsvinder først fascinationen og dernæst både tilskuere, sponsorer og de, der spiller ærligt på sportsbegivenheder. Og dermed samlet set hovedparten af det finansieringsgrundlag idrætten har i dag. Matchfixing kan i yderste konsekvens udvikle sig til et krydsermissil mod eliteidrættens legitimitet.
13. maj 2013
Matchfixing har potentialet til at overgå doping i skadesvirkninger for idrætten. Hvis der breder sig en opfattelse af, at kampe er aftalt på forhånd, vil det få store konsekvenser. Så forsvinder først fascinationen og dernæst både tilskuere, sponsorer og de, der spiller ærligt på sportsbegivenheder. Og dermed samlet set hovedparten af det finansieringsgrundlag idrætten har i dag. Matchfixing kan i yderste konsekvens udvikle sig til et krydsermissil mod eliteidrættens legitimitet.

Matchfixing er et forholdsvist nyt fænomen i idrætten. I Danmark har vi hidtil været forskånet for de store sager. I tysk fodbold har dommere været på lønningslisten hos den kroatiske spillemafia. I fransk håndbold er stjernespilleren, Nikola Karabatic, idømt karantæne i en sag om matchfixing. Og andre lande tæt på Danmark oplever tilsvarende historier, hvilket er en klar advarsel til os om, at truslen både er reel, voksende og tæt på.

Derfor går DIF nu markant ind i kampen mod matchfixing. Lørdag den 4. maj vedtog DIF’s repræsentantskab på DIF’s årsmøde et omfattende regelsæt om regulering af matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Med regelsættet vil vi sikre, at der bliver klarhed over reglerne i DIF-idrætten.

Desuden får vi med de nye regler en stærk platform for den påvirkning af værdier og adfærd hos børn, unge og voksne idrætsudøvere, som er helt afgørende for at bekæmpe matchfixing. Her findes ikke en quick fix-løsning. Den holdningsbearbejdning bliver en vedholdende proces, hvor alle i dansk idræt har et medansvar.

Det er nyt land, vi nu betræder. Mediemæssigt har der de seneste måneder været et stærkt fokus på matchfixing i såvel Danmark som i flere andre lande. Men vi er i vores research ikke stødt på andre nationale idrætslige paraplyorganisationer med et foreningsbestemt regelsæt, der dækker hele deres ansvarsområde og dermed også både elite- og breddeidrætten. Af samme grund oplever vi i DIF stor international interesse fra vores søsterorganisationer i andre lande for det nye regelsæt. 

Idrætten går foran
I DIF har vi valgt at gå forrest i kampen mod matchfixing. Det har vi gjort velvidende, at det er et uhyre kompliceret område at fastsætte regler for. Derfor har vi forberedt de nye regler grundigt. Det er sket gennem omfattende research – også internationalt. Og det er sket via inddragelse af såvel specialforbund under DIF som juridiske eksperter uden tilknytning til DIF.

Regelsættet omfatter både matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Matchfixing dækker over de tilfælde, hvor der sker manipulation af en idrætskonkurrence. Det kan fx være slutresultatet af en kamp. Spil på sejr til eget hold defineres ikke som matchfixing i de nye regler. I stedet er spil på egen konkurrence omfattet af bestemmelserne i regelsættet om tilsvarende uetisk adfærd. Såvel manipulation af resultater som spil på egen konkurrence er ifølge det nye regelsæt forbudt.

En række personer i idrætten er omfattet af regelsættet. Det gælder idrætsudøvere, dommere, trænere, holdledere osv. Fx overtræder en klubs bestyrelsesformand forbuddet mod misbrug af intern viden, hvis han spiller på en kamp efter at have været til stede på et lukket taktikmøde forud for kampen, hvor træneren har givet ham intern viden om, at man ekstraordinært stiller med b-holdet, fordi flere profiler skal sparres.

I regelsættet indgår, hvilke sanktioner der kan være tale om. Og det indgår, hvordan indsatsen mod matchfixing organiseres. Med regelsættet indfører vi en forpligtelse til at møde op og til at tale sandt, hvis man bliver bedt om det som led i afdækningen af en sag. Endelig rummer regelsættet også en underretningspligt, hvis man får kendskab til, at reglerne overtrædes.

Alle 61 specialforbund under DIF er forpligtet af reglerne.

Myndighedernes rolle
Med det nye regelsæt sender vi et klart signal til alle med tilknytning til DIF-idrætten: Vi vil ikke acceptere matchfixing. Vi vil undersøge mistanker om matchfixing. Og vi vil sanktionere dem, der overtræder reglerne.

Men vi sender også et klart signal til Christiansborg. Vi kan i idrætten ikke løse problemerne med matchfixing alene. Det er ofte kriminelle, som står bag og organiserer matchfixing. Dem har vi i idrætsorganisationerne ikke værktøjerne til at tage kampen op mod.

Idrætten hverken kan eller skal kunne gøre brug af de metoder, som politiet kan benytte – eksempelvis telefonaflytninger, gennemgang af bankkonti mv. Derfor er det nødvendigt, at kampen mod matchfixing bliver prioriteret af politikerne, så lovgivningen kan blive ændret. En strammere lovgivning vil forpligte politiet til at tage området alvorligt. Desuden opfordrer vi til, at visse typer af spil forbydes. Det gælder fx spil på næste hjørnespark eller indkast. Den type spil indbyder i al for høj grad til snyd – og bør slet ikke udbydes.

Vi er tilfredse med, at kulturminister Marianne Jelved har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på udfordringerne med matchfixing. DIF er sammen med en række andre aktører inviteret med i dette arbejde. Arbejdsgruppen skal ved udgangen af 2013 komme med anbefalinger til, om og i givet fald hvordan lovgivningen bør ændres, så den bliver rustet til at håndtere matchfixing.

Matchfixing respekterer ikke landegrænser. Derfor er det afgørende, at der også internationalt gøres en indsats for at bekæmpe. Europarådet er i færd med at udarbejde en international konvention, som forpligter landenes regeringer til at modarbejde matchfixing.  DIF er med i den arbejdsgruppe under kulturministeriet, som på den danske regerings vegne deltager aktivt i udarbejdelsen af forslaget. Samtidig ved vi, at matchfixing også er en problemstilling, som optager flere af de danske medlemmer af Europaparlamentet. Det er vores forventning, at de med DIF’s kommende regelsæt får ekstra ammunition til at få sat kampen mod matchfixing højere på dagsordenen i EU.

Matchfixing i idrætten er et uvæsen, som skal bekæmpes. Via regler og forebyggelse i idrættens egne organisationer, via en klar og håndfast national lovgivning og via internationalt samarbejde. Vi har i Danmark her en mulighed for at tage førertrøjen på i en vigtig kamp, der både skal kæmpes nationalt og internationalt. I DIF har vi nu taget et vigtigt skridt ved at indføre regler for området. Men vi kan ikke klare kampen mod matchfixing alene. Vi skal have Folketinget og politiet med på holdet.


Kronik bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten den 13. maj 2013.