DIF forlænger to af sine udviklingsordninger

DIF's udviklingspulje og udviklingskonsulentordning fortsætter, omend det sker i en revideret form.
7. maj 2013
DIF's udviklingspulje og udviklingskonsulentordning fortsætter, omend det sker i en revideret form.
På DIF’s årsmøde blev det vedtaget at forlænge to af DIF’s udviklingsordninger – udviklingspuljen og udviklingskonsulentordningen – som ellers begge stod til at udløbe med udgangen af 2013. Samtidig blev der vedtaget enkelte ændringer i de to ordninger.

DIF’s udviklingspulje, som siden 2010 har støttet 22 udviklingsprojekter i 19 specialforbund, har hidtil koncentreret sig om store og mellemstore specialforbund, der har haft et væsentligt vækstpotentiale indenfor klub- og medlemsrekruttering. Med vedtagelsen af forslagsændringen er der nu åbnet op for, at alle specialforbund kan søge om støtte hos udviklingspuljen.

Derudover blev det vedtaget, at det skal være muligt for specialforbundene at arbejde endnu mere målrettet med udviklingsprojekter end hidtil. Derfor kan et specialforbund nu træde ud af nogle af fordelingsnøglens søjler, men stadig beholde tilskuddene herfra og anvende dem som delfinansiering af det konkrete udviklingsprojekt. Ved udløb af udviklingsprojektet vil specialforbundet så genindtræde med de samme tilskud, som det havde, da de forlod de enkelte søjler af fordelingsnøglen.

Endeligt er der nu fastsat objektive kriterier for, hvor mange DIF-støttede konsulenter hvert enkelt specialforbund kan have tilknyttet. Jo flere foreninger, der er medlem af et specialforbund, desto flere konsulenter kan det få - dog op til maksimalt syv. Taksterne er stadig uændret, så DIF støtter den første fuldtidskonsulent med 170.000 kr., mens konsulenter herudover vil blive støttet med 70.000 kr.