Skolereform er vigtig

De forestående ændringer i folkeskolen er en enestående mulighed for, at idræt og fysisk aktivitet kommer til at fylder mere i børns hverdag.
6. maj 2013
De forestående ændringer i folkeskolen er en enestående mulighed for, at idræt og fysisk aktivitet kommer til at fylder mere i børns hverdag.

En reform af folkeskolen rummer en unik chance for at give vores børn og unge en fysisk mere aktiv hverdag. Og reformen rummer tilsvarende en unik mulighed for mange idrætsforeninger for at få kontakt med børn og unge, som ellers aldrig vil melde sig ind i en idrætsforening.

Foreningsidrætten trækkes nu flere steder ind i den aktuelle debat om helhedsskolen - desværre ofte med negativt fortegn. Det fremhæves, hvor forfærdeligt, det bliver for foreningsidrætten, hvis børnene får en længere skoledag. At skolerne ”stjæler” børnenes fritid. At idrætten og foreningslivet bliver institutionaliseret. Og at børnene ikke længere får tid til at være aktive i idrætsforeningerne.

Deler ikke bekymringer
Vi vil gerne slå en pæl igennem alle disse bekymringer, som vi ikke deler. Regeringens forslag til en skolereform vil ikke betyde, at skolen overtager børnenes idrætsliv. Tværtimod ser vi reformen som en enestående mulighed for, at idræt og fysisk aktivitet fylder mere i skolen.

Vores erfaring er, at idræt avler lyst til endnu mere idræt. Skolereformen vil give mulighed for, at inaktive og idrætsusikre børn kan opleve glæden ved idræt og ved at bevæge sig. Det vil ikke mindst forbedre deres læring og deres trivsel. Og det vil være positivt for samfundet, fordi børnene på den måde får grundlagt sunde idrætsvaner, som følger dem resten af livet.

Vi har svært ved at se, hvordan det frivillige foreningsliv skulle undergraves ved regeringens ambition om, at foreningerne kan inddrages i skoledagen. Tværtimod ser vi det som en mulighed for at opleve glæden ved idræt og udvide kendskabet til idrætsforeningernes mange tilbud og aktiviteter. Hos os er der ingen tvivl om, at et tættere samarbejde mellem skoler og foreningsliv kan være til stor fordel for mange idrætsforeninger.

Skal have dækket udgifter
Naturligvis vil det ikke være hverken attraktivt eller praktisk muligt for alle vores mere end 10.000 medlemsforeninger at medvirke i aktivitetstiden. Det kræver en vis størrelse samt adgang til trænere og faciliteter i dagstimerne. Og foreningerne skal naturligvis have dækket deres udgifter til fx trænere, hvis de påtager sig en rolle i aktivitetstiden.

Vi anerkender, at en længere skoledag rummer udfordringer de steder, hvor idrætsforeningerne har aktiviteter før kl. 15. For DGI og DIF er det afgørende, at ingen idrætsforeninger oplever at få frataget adgang til faciliteter, fordi skolerne skal bruge dem. Eller oplever at måtte aflyse deres aktiviteter, fordi børnene ikke kan nå frem i tide.

Derfor bør eventuelle konflikter kortlægges lokalt, og der bør tænkes i fleksible løsninger,. Vi oplever, at politikerne er lydhøre her. Og vi vurderer, at regeringens udspil rummer gode muligheder for den nødvendige fleksibilitet.

I DGI og i DIF har vi længe ønsket, at danske børn og unge får en fysisk mere aktiv hverdag. Regeringens forslag om at nytænke folkeskolen rummer gode muligheder for at sikre netop det. Derfor er det vores anbefaling at fokusere mere på muligheder end begrænsninger i det fremlagte reformforslag.