DIF: Klare fordele ved en mere fysisk aktiv skoledag

En helhedsskole kan skabe en meget mere fysisk aktiv hverdag for børnene. Men en længere skoledag må ikke gå ud over børnenes foreningsidræt, og der skal findes lokale løsninger i samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. Det slog DIF-formand Niels Nygaard fast på DIF's årsmøde i dag i Idrættens Hus i Brøndby.
4. maj 2013
En helhedsskole kan skabe en meget mere fysisk aktiv hverdag for børnene. Men en længere skoledag må ikke gå ud over børnenes foreningsidræt, og der skal findes lokale løsninger i samarbejdet mellem skoler og idrætsforeninger. Det slog DIF-formand Niels Nygaard fast på DIF's årsmøde i dag i Idrættens Hus i Brøndby.


DIF’s bestyrelse er positiv over for regeringens forslag om en helhedsskole og har gennem flere år arbejdet målrettet for at få mere fysisk aktivitet ind i folkeskolen.
 
”De mulige gevinster ved en mere fysisk aktiv hverdag for børnene slår klart de udfordringer for foreningsidrætten, der kan ligge i en folkeskolereform. Men jeg vil samtidig gerne understrege, at reformen ikke bør munde ud i én central model for idrætsforeningernes rolle i aktivitetstiden. Der skal tænkes i lokale og fleksible løsninger,” sagde Niels Nygaard i sin beretning på årsmødet.
 
DIF-formanden nævnte to hovedårsager til, at mere fysisk aktivitet i skolen vil være et plus:
 
”For det første lærer børn bedre, hvis de er fysisk aktive i løbet af dagen. For det andet er der en gruppe af børn, som vi i dag ikke når via idrætsforeningerne. Hvis de ikke oplever glæden ved at bruge deres krop i skolen, så vil en stor del af dem formentlig aldrig gøre det. Bedre idrætsundervisning og en mere fysisk aktiv skoledag vil give dem et positivt skub. Meget gerne i retning af en idrætsforening. Og hvis ikke, så giver det under alle omstændigheder en samfundsmæssig gevinst at få flere børn til at røre sig mere."
 
DIF har i dialogen med børne- og undervisningsministeren og ordførerne på Christiansborg lagt vægt på, at helhedsskolen bør tilrettelægges, så den kan spille sammen med idrætsforeningerne. Det kan fx handle om, hvornår på dagen aktivitetstiden placeres. At foreningerne har nogle af deres aktiviteter på skolen om eftermiddagen. Eller at de, som dyrker idræt i en forening før kl. 15, fortsat får mulighed for det.
 
Niels Nygaard sagde også, at nogle foreninger tænker i de muligheder, der kan ligge i skolereformen – blandt andet ved at deltage i aktivitetstiden i en ny helhedsskole. Men han understregede samtidig, at det naturligvis ikke er alle DIF’s 9.300 foreninger, der finder det attraktivt eller praktisk muligt på grund af foreningens størrelse eller manglende adgang til trænere og faciliteter i dagtimerne.
 
Partierne i forligskredsen bag folkeskolereformen mødes mandag den 6. maj.