Rasmus Henning ny formand for aktivkomiteen

Danmarks Idræts-Forbunds og Team Danmarks nye aktivkomite har konstitueret sig med Rasmus Henning som formand. Jonas Høgh-Christensen træder ind i DIF’s bestyrelse som de aktives repræsentant.
23. apr 2013
Danmarks Idræts-Forbunds og Team Danmarks nye aktivkomite har konstitueret sig med Rasmus Henning som formand. Jonas Høgh-Christensen træder ind i DIF’s bestyrelse som de aktives repræsentant.

Rasmus Henning, der er formand for aktivkomiteen de næste fire år, siger:

”Aktivkomiteen skal blive mere synlige som talerør for eliteudøverne. Vi ønsker også at være i tæt dialog med aktivrepræsentanterne i specialforbundene og på den måde skabe en rød tråd i arbejdet med at repræsentere eliteudøvernes interesser og holdninger bedst muligt. I nærmeste fremtid vil vi i aktivkomiteen udvælge de 3-5 indsatsområder, vi vil fokusere på i vores arbejde.”

Aktivkomiteen er et rådgivende organ for bestyrelse og udvalg i DIF og Team Danmark og de eliteaktive i forbundene. Komiteen beskæftiger sig med sager om OL og eliteidræt.

Aktivkomiteen 2013-2016:
Formand: Rasmus Henning (Triatlon)
Næstformand samt medlem af DIF’s bestyrelse: Jonas Høgh-Christensen (Sejlsport)
DIF’s Dopingudvalgsmedlem: Susanne Ward (Sejlsport)
DIF’s repræsentantskab (2013): Susanne Ward (Sejlsport) og Asger Mølgaard (Ski)

Mads Kruse Andersen (Roning, født medlem i kraft af medlemskab af EOCs aktivkomite)
Camilla Andersen (Håndbold, udpeget af Team Danmark)
Henrik Stephansen (Roning)
Christian Bundgaard (Svømning, handicapidrætten)
Cecilie Mayer (Squash)
Peter Andreas Andersen (Faldskærm)
Tobias Sølver Rehling (Amerikansk fodbold)
Adam Spliid (Kajak)

Rasmus Henning afløser Victor Feddersen som formand. Jonas Høgh-Christensen afløser i DIF’s bestyrelse Poul-Erik Høyer, der indtil nu har været aktivkomiteens repræsentant i bestyrelsen.

Om aktivkomiteens sammensætning
Komiteen består af 10 medlemmer, som blev valgt for nylig for en fireårig periode. Valget sker året efter det år, hvor der afholdes sommer-OL.

Fem af aktivkomiteens medlemmer skal repræsentere de sommerolympiske specialforbund. Af disse skal mindst en person have deltaget i en af de seneste tre olympiske sommerlege. Et medlem skal repræsentere de vinterolympiske specialforbund, et medlem skal repræsentere Dansk Handicap Idræts-Forbund, og tre medlemmer skal repræsentere de ikke-olympiske specialforbund.

Ud over de ti medlemmer er Mads Kruse Andersen født medlem i kraft af, at han er medlem af aktivkomiteen i de europæiske olympiske komiteer (EOC), og Camilla Andersen er med i aktivkomiteen udpeget af Team Danmark.

Yderligere oplysninger fås hos Rasmus Henning, mobil 26 74 68 75.