Danmarks Idræts-Forbund søger undervisere til træneruddannelser

Har du lyst til at undervise trænere fra forskellige idrætter? Er du stærk i psykologi, biomekanik, ernæring, anatomi eller andre idrætsteoretiske fag? Så er jobbet som underviser for DIF det rette for dig.
19. apr 2013
Har du lyst til at undervise trænere fra forskellige idrætter? Er du stærk i psykologi, biomekanik, ernæring, anatomi eller andre idrætsteoretiske fag? Så er jobbet som underviser for DIF det rette for dig.


Underviserkorps
Som DIF-underviser indtræder du i vores underviserkorps som består af folk med spidskompetencer indenfor idrættens forskellige teoretiske områder. Du får mulighed for at komme tæt på dygtige og engagerede trænere fra mange forskellige idrætter og samtidig være med til at præge dansk idræt. Desuden får du mulighed for at deltage på vores netværksarrangementer

Hvilke krav stilles der til mig?
For at komme i betragtning som DIF-underviser skal du have en faglig relevant uddannelse ift. det/de fag du påtænker at undervise i. Du skal have erfaring som træner, og så skal du have undervisningserfaring med at formidle det pågældende stof.
Jobbet som DIF-underviser består i at planlægge og gennemføre kortere undervisningsforløb for trænere. På de videregående uddannelser vil du desuden skulle rette opgaver og gennemføre eksamensforløb

Praktiske oplysninger
I øjeblikket mangler vi undervisere til både vores grundlæggende og videregående træneruddannelser som vi udbyder hvert år. DIF’s uddannelser er modulopbygget og foregår overvejende om aftenen og i weekenderne.

De fagområder og lokaliteter vi har behov for at blive suppleret på nu er:
Idrætspsykologi (Jylland og Fyn)
Biomekanik og bevægelsesanalyse (Jylland og Fyn)
Ernæring og præstation (Jylland og Fyn)
Anatomi og skadesforebyggelse (Jylland og Sjælland)
Idrætspædagogik (Jylland og Sjælland)
Idrætsledelse (Jylland og Sjælland)
Fysiologi og træningslære (Jylland, Fyn og Sjælland)

Ansøgningsfristen
Er den 15. maj 2013.
Motiveret ansøgning (max 1 side) og CV sendes til: Marianne Bender, mub@dif.dk
Der indkaldes ikke til samtaler og alle får svar via mail.

Spørgsmål kan rettes til:
Johannes Madsen (ansvarlig for DIF´s træneruddannelser), jma@dif.dk, telefon 43 26 20 47