Hvorfor APV-krav for danske idrætsforeninger, minister?

I modsætning til svenske og finske foreninger skal de danske idrætsfrivillige bøvle med arbejdspladsvurderinger (APV). Den konservative idrætsordfører har bedt beskæftigelsesministeren om at forholde sig til sagen.
18. apr 2013
I modsætning til svenske og finske foreninger skal de danske idrætsfrivillige bøvle med arbejdspladsvurderinger (APV). Den konservative idrætsordfører har bedt beskæftigelsesministeren om at forholde sig til sagen.

EU’s direktiv om arbejdsmiljø gælder for alle lande. I Sverige og Finland er der ikke krav til foreninger om at gennemføre APV – og etablere arbejdsmiljøorganisation i foreninger med lønnede medarbejdere. Men danske foreninger er imidlertid pålagt den ekstra byrde, hvilket kan tyde på en for stram tolkning af EU-direktivet i Danmark.

Det er nye oplysninger fra DIF og DGI om at forholdene er anderledes i andre nordiske lande, der har fået Brian Mikkelsen (K) til at stille et § 20-spørgsmål til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, hvor han ønsker svar på, hvorfor danske foreninger er underlagt kravene.

Regeringen har ved flere lejligheder sagt, at der ikke skal være bureaukratisk bøvl for foreningerne og de mange tusinde frivillige. Dette er helt i tråd med DIF’s arbejde for – bl.a. gennem frikommuneforsøg – at administration og papirnusseri skal reduceres til et minimum i foreningerne, fordi det ellers vil gå ud over det frivillige engagement. Og derfor er APV-kravet en stor sten i skoen for foreningsidrætten.

Et velkendt problem
DIF har tidligere holdt møde med beskæftigelsesministeren om APV-sagen.

Allerede i 2009 fremførte DIF over for Arbejdstilsynet, at de frivillige foreninger burde friholdes for at gennemføre APV. Efterfølgende kunne DIF da også konstatere, at der som ventet ikke er generelle arbejdsmiljøproblemer i foreningerne, efter at Arbejdstilsynet havde besøgt flere hundrede foreninger.

Ud over at få fjernet kravet om at foreninger skal gennemføre APV, ønsker DIF også at kravet droppes om at etablere arbejdsmiljøorganisation - med hvad deraf følger af krav om sikkerhedskurser m.m. – hvis der er mere end én ansat i foreningen. DIF har bl.a. fået en henvendelse fra en tennisklub, som undrer sig over et påbud fra Arbejdstilsynet om at etablere en arbejdsmiljøorganisation, selvom flertallet af de ansatte blot har 3 timer om ugen i gennemsnit.