International lederuddannelse til forbundene

DIF styrker talentudviklingen af danske idrætsledere og giver specialforbund bedre mulighed for at få repræsentanter på topposter i internationale forbund ved at indgå samarbejde med det svenske og norske idrætsforbund om en fælles international lederuddannelse.
17. apr 2013
DIF styrker talentudviklingen af danske idrætsledere og giver specialforbund bedre mulighed for at få repræsentanter på topposter i internationale forbund ved at indgå samarbejde med det svenske og norske idrætsforbund om en fælles international lederuddannelse.

DIF arbejder for at øge dansk idræts internationale idrætspolitiske indflydelse. Den øgede indflydelse skal blandt andet sikres gennem flere internationale politiske poster til danske idrætsledere. Og derfor er DIF gået sammen med sine kollegaer i Sverige og Norge om en uddannelse, der skal give de danske, svenske og norske idrætsledere kompetencer til at begå sig på den internationale scene.

Et dansk og fire nordiske moduler
DIF inviterer specialforbundene til at ansøge om pladser på uddannelsen, som er delt op i fem moduler: Et nationalt modul samt fire skandinaviske moduler. Det nationale modul afvikles i Danmark fra den 23. maj til den 25. maj 2013, og der er plads til 25 danske deltagere. Efter den danske session udvælges otte af de 25 deltagere til at fortsætte på den fælles nordiske del af uddannelsen.

Undervisning
I uddannelsen får deltagerne viden om den internationale idræts organisering og modtager undervisning i:

•Retorik og overbevisende kommunikation
•Argumentation og forhandlingsteknik
•Målformulering og strategi
•Relations opbygning og konflikthåndtering
•International lobbyisme - planlægning og udførelse
•International idrætspolitik
Målgrupper
Den primære målgruppe for uddannelsen er:

•Fremtrædende idrætsledere i specialforbundene, som søger valg til bestyrelsen i det internationale eller europæiske idrætsforbund.
•Administrative topledere i specialforbundene, der har opbakning fra specialforbundenes bestyrelser til at blive valgt til bestyrelser i de internationale idrætsforbund.
•’Leder-talenter’ i de nordiske idrætsorganisationer, der har store personlige kompetencer og en stærk opbakning fra deres nationale forbund.
Den sekundære målgruppe for uddannelsen er:

•Ledere i internationale eller europæiske sportsforbund, der mener at deltagelse i den nye internationale uddannelse ville styrke deres internationale arbejde.
Indstilling
Det er kun specialforbund, der kan indstille ansøgere til uddannelsen, og kun to kandidater fra hvert specialforbund kan indstilles. Indstilling sker ved at sende en ansøgning til uddannelse@dif.dk senest den 29. april 2013. Ansøgningen skal indeholde følgende elementer:

•Beskrivelse af ansøgeren – herunder ansøgerens position i specialforbundet
•Specialforbundets motivering af ansøgeren
•CV på ansøger – herunder beskrivelse af erhvervsmæssig erfaring, idrætsmæssig og idrætspolitisk erfaring, uddannelse og sproglige kompetencer
•Beskrivelse af specialforbundets nuværende internationale arbejde – herunder international strategi, hvis man har en international strategi
Pris
Ansøgerne skal repræsentere DIF eller et specialforbund, og ansøgerne skal være i stand til at kommunikere på engelsk og gerne have sprogfærdigheder på fransk, tysk eller spansk.

Der vil være en egenfinansiering på uddannelsen på 4.000 kr. pr. deltager for dem, der fortsætter på det internationale modul. De 17 deltagere, der udelukkende deltager på det nationale modul, skal ikke betale deltagergebyr.

Spørgsmål om uddannelsen kan rettes til politisk konsulent i DIF Mikkel Nørtoft Magelund, mnm@dif.dk eller tlf.: 40954487.