Fælles medlemsregistrering er en realitet

For første gang har de store idrætsorganisationer udført den årlige medlemsregistrering i fællesskab. Det betyder, at det er blevet lettere at være frivillig foreningsleder, og resultatet af registreringen viser en fortsat stor opbakning til foreningsidrætten.
15. apr 2013
For første gang har de store idrætsorganisationer udført den årlige medlemsregistrering i fællesskab. Det betyder, at det er blevet lettere at være frivillig foreningsleder, og resultatet af registreringen viser en fortsat stor opbakning til foreningsidrætten.

Efter et tæt samarbejde mellem de store idrætsorganisationer, DIF, DGI og Firmaidrætten, er den første fælles medlemsregistrering kommet i hus. Hidtil har organisationerne gennemført hver deres medlemsregistrering. Men med dannelsen af portalen Centralt ForeningsRegister (CFR) og fælles registreringsregler har foreningerne kun skullet registrere medlemstallene for 2012 én gang – også selvom de er medlem af flere af organisationerne.

”Der er lagt mange kræfter i samarbejdet om CFR, og det har været dejligt at se, at foreningerne har taget systemet til sig. Vi har et stort ønske om at gøre det nemmere at være frivillig foreningsleder, og det her tiltag er et stort skridt i den retning”, siger Søren Møller, der er formand for DGI.

Foreningerne har kunnet registrere fra 1. december indtil 31. januar. Efterfølgende har registrerings-sekretariatet foretaget en grundig kvalitetskontrol.

”Der har været en naturlig travlhed, fordi det er første gang, vi benytter CFR. Men henvendelserne fra foreningerne har været konstruktive, og jeg vil gerne rose foreningerne for at tage godt imod det nye system”, siger DIF’s formand, Niels Nygaard.

I perioden frem til den næste medlemsregistrering vil der blive arbejdet på at gøre registreringen endnu lettere for foreningerne.

”Vi har organisationerne imellem haft et glimrende samarbejde. Nu håber jeg, at vi kan få kommunerne med i samarbejdet, så de fremover kan trække de oplysninger, de skal bruge, fra CFR”, siger formand for Firmaidrætten, Peder Bisgaard.

De endelige 2012-tal ser således ud:

DIF:
1.912.291 medlemmer
9.287 foreninger

DGI (incl DDS):
1.514.995 medlemmer
6.331 foreninger

Firmaidrætten:
353.125 medlemmer
244 foreninger

Organisationernes hovedtal for 2012 er ikke umiddelbart sammenlignelige med tallene fra tidligere år. Årsagen er, at de nye registreringsregler for alle tre organisationers vedkommende har medført ændringer i forhold til deres hidtidige praksis. Desuden har DGI siden sidste medlemsregistrering fusioneret med De Danske Skytteforeninger.