Konference: Unges mediekultur - pædagogisk problem eller mulighed?

De unge bruger medierne døget rundt. Men er det godt eller skidt? Med det afsæt afholder Center for Ungdomsforskning den 29. maj en konference. Få en gratis plads på konferencen gennem DIF.
11. apr 2013
De unge bruger medierne døget rundt. Men er det godt eller skidt? Med det afsæt afholder Center for Ungdomsforskning den 29. maj en konference. Få en gratis plads på konferencen gennem DIF.

På konferencen 'Unges mediekultur - pædagogisk problem eller mulighed?' sætter Center for Ungdomsforskning fokus på de brydninger, som opstår i mødet mellem unges digitale mediekultur og skolekulturen. Opmærksomheden rettes mod de konflikter, der opstår i dette møde, men undersøger også, hvordan unges digitale mediekultur og skolekulturen kan blive bedre til at berige hinanden.

Konferencen kaster således lys over en problemstilling, som mange undervisere dagligt står i og oplever som en enorm udfordring, ligesom den aftegner nogle perspektiver for, hvordan man som underviser kan imødegå denne udfordring. Konferencen byder som noget særligt på et ungepanel, der ledes af tidligere vært på TV Avisen, Trine Sick. Her får de unge ordet og giver deres bud på, hvilke problemer og muligheder de oplever i forhold til brugen af IT i uddannelsessystemet.

Kontakt DIF-konsulent Helle Carlsen, hca@dif.dk, hvis du kommer fra et specialforbund og ønsker en gratis plads.