Et potentielt krydsermissil mod idrætten

DIF stempler nu markant ind i kampen mod matchfixing. På det kommende årsmøde i maj fremlægger DIF’s bestyrelse et omfattende forslag om regulering af matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd.Vi vil sikre, at der bliver klarhed over reglerne i DIF-idrætten, og at der etableres en stærk platform for den påvirkning af værdier og adfærd hos børn, unge og voksne idrætsudøvere, som er helt afgørende vigtig.
3. apr 2013
DIF stempler nu markant ind i kampen mod matchfixing. På det kommende årsmøde i maj fremlægger DIF’s bestyrelse et omfattende forslag om regulering af matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd.Vi vil sikre, at der bliver klarhed over reglerne i DIF-idrætten, og at der etableres en stærk platform for den påvirkning af værdier og adfærd hos børn, unge og voksne idrætsudøvere, som er helt afgørende vigtig.

Det er nyt land, vi nu betræder. Mediemæssigt har der de seneste måneder været et stærkt fokus på matchfixing i såvel Danmark som i flere andre lande. Men der er ikke andre nationale idrætslige paraplyorganisationer, der – så vidt vi er orienteret – i dag har et foreningsbestemt regelsæt, der dækker hele deres ansvarsområde og dermed også både elite- og breddeidrætten. Af samme grund oplever vi i DIF stor interesse fra vores søsterorganisationer i andre lande for det nye regelsæt. 

Et nyt fænomen
Matchfixing er et forholdsvist nyt fænomen i idrætten. I Danmark har vi hidtil været forskånet for de store sager. I tysk fodbold har dommere været på lønningslisten hos den kroatiske spillemafia. I fransk håndbold er stjernespilleren, Nikola Karabatic, idømt karantæne i en sag om matchfixing. Og andre lande tæt på Danmark oplever tilsvarende historier, hvilket er en klar advarsel til os om, at truslen både er reel, voksende og tæt på.

Matchfixing kan, hvis vi ikke er påpasselige, udvikle sig til at være et krydsermissil mod eliteidrættens legitimitet. Breder der sig en opfattelse af, at kampe er aftalt på forhånd, vil det få store konsekvenser. Så forsvinder først fascinationen og dernæst både tilskuere, sponsorer og de, der spiller ærligt på sportsbegivenheder. Og dermed samlet set hovedparten af det finansieringsgrundlag idrætten har i dag.

Idrætten går foran
I DIF har vi valgt at gå forrest i kampen mod matchfixing. For et år siden nedsatte DIF’s bestyrelse en arbejdsgruppe, hvor en række specialforbund også har deltaget. På baggrund af input fra arbejdsgruppen har DIF's administration udarbejdet et forslag til regler om matchfixing, som efterfølgende er blevet drøftet i DIF’s bestyrelse. Det er dette regelsæt, der nu lægges frem til vedtagelse på DIF’s årsmøde den 4. maj.

Regelsættet omfatter både matchfixing og tre kategorier af tilsvarende uetisk adfærd. Matchfixing dækker over de tilfælde, hvor der sker manipulation af idrætskonkurrencen, fx slutresultatet. Spil på egen konkurrence er, når det ikke sker i tilknytning til manipulation af konkurrencen, omfattet af bestemmelserne om tilsvarende uetisk adfærd. Såvel manipulation af resultater som spil på egen konkurrence er ifølge det nye regelsæt forbudt.

En lang række personer i idrætten bliver omfattet af regelsættet, herunder idrætsudøvere, dommere, trænere, holdledere m.fl. I regelsættet indgår, hvilke sanktioner der kan være tale om, og hvordan indsatsen mod matchfixing organiseres. Endelig indfører vi med regelsættet også en forpligtelse til at møde op og til at tale sandt, hvis man bliver bedt om det som led i afdækningen af en sag. 

Alle 61 specialforbund under DIF vil blive forpligtet af reglerne som en overordnet ramme.

 
Myndighedernes rolle
Med det nye regelsæt sender vi et klart signal til alle med tilknytning til DIF-idrætten: Vi vil ikke acceptere matchfixing. Vi vil undersøge mistanker om matchfixing. Og vi vil sanktionere dem, der overtræder reglerne.

Men vi sender også et klart signal til Christiansborg. Vi kan i idrætten ikke løse problemerne med matchfixing alene. Det er ofte hærdede kriminelle, som står bag matchfixing. Dem har vi i idrætsorganisationerne ikke værktøjerne til at tage kampen op mod. Vi kan ikke gøre brug af de metoder, som politiet kan benytte – eksempelvis telefonaflytninger, gennemgang af bankkonti mv. Derfor er det nødvendigt, at kampen mod matchfixing bliver prioriteret af politikerne, så lovgivningen kan blive ændret. Mere markante straffe for matchfixing vil forpligte politiet til at tage området alvorligt.

Vi er derfor tilfredse med, at kulturminister Marianne Jelved har nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på udfordringerne med matchfixing. Arbejdsgruppen, som DIF er repræsenteret i, skal ved udgangen af 2013 komme med anbefalinger til, om og i givet fald hvordan lovgivningen bør ændres, så den bliver rustet til at håndtere matchfixing.

Tilsvarende er det afgørende, at der også internationalt gøres en indsats for at bekæmpe matchfixing, som ofte er grænseoverskridende. Europarådet er i færd med at udarbejde en international konvention, som forpligter landenes regeringer til at modarbejde matchfixing.  DIF er med i den arbejdsgruppe under kulturministeriet, som på den danske regerings vegne deltager aktivt i udarbejdelsen af forslaget.

Matchfixing i idrætten er et uvæsen, som skal bekæmpes. Via regler og forebyggelse i idrættens egne organisationer, via en klar og håndfast national lovgivning og via internationalt samarbejde. I DIF tager vi nu et vigtigt skridt ved at indføre regler for området. Vi ser frem til – og forventer – at andre følger trop.

Fakta om lovregulativ om matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd

Matchfixing omfatter fx:
• Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence
• Forsætlig underpræstation
• Forsætligt nederlag i en idrætskonkurrence eller dennes enkelte begivenheder
• Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning

Tilsvarende former for uetisk adfærd, som også er omfattet af lovregulativet, er:
• Misbrug af intern viden – fx ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil (betting)
• Spil (betting) på egen konkurrence, også selvom der spilles på egen sejr
• Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence

Sanktioner:
• Udelukkelse (tidsbestemt eller –ubestemt)
• Bøde eller anden økonomisk sanktion
• Inddragelse af præmiepenge
• Diskvalifikation og annullering af opnåede resultater

Ikrafttræden:
• Hvis DIF’s repræsentantskab vedtager lovregulativet på årsmødet den 4. maj 2013, træder det i kraft straks.

Indlægget har været bragt i Sport Executive.