Plads til idrætstalenter i folkeskolen

Team Danmark, DIF og Ministeriet for Børn og Undervisning indleder nu forskningsprojektet ”Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole”, der skal belyse effekten af idrætsklasser i folkeskolen.
1. mar 2013
Team Danmark, DIF og Ministeriet for Børn og Undervisning indleder nu forskningsprojektet ”Plads til idrætstalenter i den danske folkeskole”, der skal belyse effekten af idrætsklasser i folkeskolen.

Team Danmark, DIF og Ministeriet for Børn og Undervisning igangsætter nu i samarbejde med 15 Elitekommuner et forskningsprojekt, der skal analysere og dokumentere effekten af de særlige idrætsklasser i 7. – 9. klasse i Team Danmarks Elitekommuner. Hvad er det, der motiverer og fremmer idrætstalenters motivation for uddannelse? Og hvilke sammenhænge er der mellem idræt og unges talentudvikling, trivsel og læring? Det er nogle af de spørgsmål, som det nye forskningsprojekt skal besvare.

Projektet skal undersøge, om idrætstalenterne inkluderes og fastholdes i den danske folkeskole på en måde, der er til gavn for såvel de unge selv som for skolen og fællesskabet. På nuværende tidspunkt er det kun tilladt at have optagelseskrav til idrætsklasserne på baggrund af forsøgsdispensationer i forhold til den gældende folkeskolelovgivning, og de første dispensationer til skolerne udløber i efteråret 2013.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini ser derfor frem til de første resultater af undersøgelsen i efteråret.

”Jeg er meget glad for, at vi nu får lavet en tilbundsgående undersøgelse af, om idrætsklasser er med til at motivere børn og unge til at lære, og hvordan elever i idrætsklasser trives såvel fagligt som socialt og sportsligt,” udtaler Christine Antorini.

Team Danmarks bestyrelsesformand Frank Jensen er glad for, at idrætsklassernes sportslige og faglige betydning nu bliver belyst:

”Idrætsklasserne i Team Danmarks Elitekommuner er et vigtigt led i at skabe optimale vilkår for talentudviklingen i dansk elitesport. Jeg ser frem til, at vi nu får skabt klarhed over, hvad det er ved modellen, der virker – ikke kun sportsligt, men også i forhold til elevernes generelle trivsel,” siger Frank Jensen.

Også i Danmarks Idræts-Forbund er der glæde over, at der nu sættes fokus på effekten af idrætsklasserne:

”Idrætsklasserne er ikke kun en gevinst for eliteidrætten. De er også en samfundsmæssig gevinst. Idrætsklasserne bygger bro mellem skoleidrætten og den organiserede idræt og bidrager dermed til en bedre almen sundhedstilstand hos børn og unge,” siger formand for Danmarks Idræts-Forbund, Niels Nygaard.

Forskningsprojektet udføres af forskere fra Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet. Projektet ledes af lektor Jens Christian Nielsen i samarbejde med lektor Jesper Olesen, der bl.a. arbejder specifikt med talentudvikling i relation til uddannelsessystemet. Projektets styregruppe vil derudover bestå af repræsentanter fra de 15 Elitekommuner, Ministeriet for Børn og Undervisning, Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark.

Forskningsprojektet forventes at løbe over 3 år og afsluttes med publiceringen af en samlet forskningsrapport. Der er afsat 3,2 mio. kr. til projektet.

De 15 Elitekommuner, som indgår i projektet, er Kolding, Aalborg, Holstebro, Haderslev, Herning, Hillerød, Svendborg, Gentofte, Horsens, Roskilde, Randers, Esbjerg, København, Århus og Ballerup.