Sluk pc’en og tænd for fysisk aktivitet

Inaktive børn har større risiko for at trives dårligt, blive overvægtige eller klare sig dårligt i skolen. Derfor er det vigtigt at rykke børns balance mellem timer brugt på elektroniske medier og timer brugt på fysisk aktivitet.
5. feb 2013
Inaktive børn har større risiko for at trives dårligt, blive overvægtige eller klare sig dårligt i skolen. Derfor er det vigtigt at rykke børns balance mellem timer brugt på elektroniske medier og timer brugt på fysisk aktivitet.

Danske børn bruger fem-seks gange så lang tid hver dag i deres fritid på at se tv og hænge foran pc’en som på motion. Det er konklusionen i en ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Den viser, at børn og unge i alderen 7 til 17 år i gennemsnit bruger tre timer om dagen på tv og pc. Omvendt bruger de kun omkring en halv time på motion hver dag.

Ud fra et trivsels- og sundhedsaspekt er undersøgelsen tankevækkende. For inaktive børn har større risiko for at trives dårligt, blive overvægtige eller klare sig dårligt i skolen. Et inaktivt børneliv øger derfor også risikoen for, at man får et dårligere voksenliv.

At rykke på balancen mellem timer brugt på elektroniske medier og timer brugt på fysisk aktivitet kræver en indsats. Især af børnenes forældre. De har hovedansvaret for, at deres børn er fysisk aktive i fritiden – og at børnene lærer deres krop at kende og får grundlagt sunde vaner tidligt. Det handler om, hvordan man som voksen selv lever sit liv. Om sport er noget, der i familien dyrkes på sofaen med fjernbetjeningen i hånden, eller dyrkes så det giver sved på panden. Og det handler om, hvordan børnenes hverdag tilrettelægges, så der indgår fysisk aktivitet.

Bruge kroppen
En helt oplagt mulighed er et medlemskab i en af landets 16.000 idrætsforeninger. Her er der både mulighed for at bruge kroppen og samtidig indgå i et socialt samvær med andre. Og det sidste er ikke uvæsentligt, for kammeratskabet er en vigtig del af at være med i en idrætsforening. Men børnene kan også røre sig mere ved, at bilturen mellem hjem og skole afløses af en cykel- eller gåtur. Eller ved at Ramasjang lørdag og søndag eftermiddag afløses af en tur i svømmehallen, en tur på legepladsen eller en løbetur rundt om søen.

I øjeblikket er der meget fokus på, hvordan den tid børnene tilbringer i skolen også kan rumme mere fysisk aktivitet. Afsættet er her forskning, som dokumenterer, at fysisk aktive børn lærer bedre. Mere bevægelse i folkeskolen er et vigtigt skridt i retning af at gøre vores børn og unge mere fysisk aktive. I DIF har vi bakket op om regeringens ambitioner her – under den forudsætning, at det sker på en måde, så det ikke går ud over børnenes muligheder for også at være aktive i idrætsforeningerne efter skoletid. Vi ser en skoledag præget af mere fysisk aktivitet som et godt supplement til de idrætsaktiviteter, der foregår i børnenes fritid.

Behov for bred indsats
Det fælles mål må fortsat være, at alle børn og unge skal være fysisk aktive en time hver dag. For at nå dertil er der behov for en bred indsats, der både involverer forældre, idrætsforeninger og skoler – og de politikere på Christiansborg og i kommunerne, som skal sikre rammerne herfor.

At kunne håndtere en moderne medievirkelighed med mange forskellige medietyper, kanaler og informationsstrømme er en vigtig del af det at være barn og ung i dag. Men der er plads til og god fornuft i at skrue ned for medieforbruget og tilsvarende op for den fysiske aktivitet. Det giver børn og unge, der er både sundere og klogere. Det har ikke kun stor værdi for det enkelte individ, men også for samfundet.