Hvem skal løbe med titlen 'Årets Idrætsforening'?

På DIF’s årsmøde 4. maj kåres ’Årets idrætsforening 2013’. Udover æren modtager vinderen en check på 100.000 kr. Hvert specialforbund kan indstille én idrætsforening til DIF.
7. feb 2013
På DIF’s årsmøde 4. maj kåres ’Årets idrætsforening 2013’. Udover æren modtager vinderen en check på 100.000 kr. Hvert specialforbund kan indstille én idrætsforening til DIF.

I 2012 indførte DIF prisen Årets Idrætsforening. Volleyklubben Vestsjælland løb med titlen og de 100.000 kr. Det er nu blevet tid til at indstille kandidater til Årets Idrætsforening.

Kriterier
Alle DIF’s 61 specialforbund har mulighed for at indstille en forening til prisen. Derudover har DIF’s administration mulighed for at indstille op til fem foreninger.

Prisen skal gives til en idrætsforening, der er med til at understøtte de politiske mål, som DIF arbejder efter. Der vil således blive lagt vægt på, at Årets Idrætsforening har gjort en forskel på et eller flere af følgende områder: 

•Foreningen har arbejdet for at skabe en mangfoldighed af fleksible tilbud, der kan tiltrække og fastholde især voksne motionister og teenagere.
•Foreningen har arbejdet for at styrke mangfoldigheden i rekrutteringen af frivillige på tværs af køn, alder, uddannelse og baggrund.
•Foreningen har arbejdet for at styrke idrættens samfundsmæssige ansvar ved at skabe en større synlighed af og forståelse for, hvor meget idrættens daglige aktiviteter og tilbud er værd for samfundet.
•Foreningen har arbejdet for at værne om og styrke mangfoldigheden i idrætten, fx ved at optage nye idrætstendenser eller arbejdet med nye måder at organisere idrætten på.
Indstilling
De forbund, der ønsker at indstille en forening til prisen Årets Idrætsforening, skal gøre det senest 12. marts 2013 kl. 09.00.

Af indstillingen skal det fremgå, hvilke(t) af de fire ovenstående politikområder, som foreningen har gjort en indsats indenfor. Indstillingen må maksimalt fylde en side og skal mailes til konsulent i DIF, Martin Borch, mbo@dif.dk

Udpegning
På baggrund af det samlede felt af indstillede foreninger nominerer DIF’s administration fem foreninger til prisen. De fem nominerede kandidater profileres i lokale, regionale og landsdækkende medier i ugerne op til DIF’s årsmøde, og alle fem inviteres med til årsmødet.

Det er DIF’s bestyrelse, der er dommerkomite, og som træffer afgørelse om, hvem der bliver Årets Idrætsforening.

Prisen
På årsmødet den 4. maj vil der være en kort præsentation i billeder af de fem foreningers initiativer. Udover æren modtager Årets Idrætsforening en check på 100.000 kr., der skal gå til et særligt nyskabende initiativ i foreningen. Den vindende forening forpligter sig til at videreformidle initiativet til andre foreninger.

DIF’s bestyrelse forbeholder sig retten til at dele prisen mellem flere foreninger, såfremt flere foreninger har gjort sig særlig bemærket.

Spørgsmål og henvendelser om prisen kan stilles til konsulent Martin Borch, 29 16 09 18, mbo@dif.dk.