Michael Rasmussen samarbejder med Anti Doping Danmark og DIF

Michael Rasmussen har over for DIF og Anti Doping Danmark indrømmet et større, mangeårigt dopingmisbrug, og DIF vil nu indlede dopingsag mod cykelrytteren.
31. jan 2013
Michael Rasmussen har over for DIF og Anti Doping Danmark indrømmet et større, mangeårigt dopingmisbrug, og DIF vil nu indlede dopingsag mod cykelrytteren.


Info: DIF og Anti Doping Danmark afholder pressemøde, torsdag 31. januar, klokken 15.30 i Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby (mødesal Kongressen). Til stede vil være repræsentanter for de to organisationer. Hverken Danmarks Idræts-Forbund eller Anti Doping Danmark har kommentarer før pressemødet.


Cykelrytteren Michael Rasmussen har efter en dialog med Anti Doping Danmark valgt at fortælle alt om sine erfaringer med doping. I den forbindelse er der i sidste uge og i denne uge i henholdsvis Amsterdam og København foretaget afhøringer af Michael Rasmussen, og her har han erkendt at have anvendt doping gennem det meste af sin karriere - blandt andet i 2007, hvor han kørte i den gule førertrøje i Tour de France og hvor han i perioden op til var utilgængelig for dopingkontrol.

Dopingmisbruget er ifølge Michael Rasmussen foregået kontinuerligt fra 1998 frem til 2010. Det drejer sig om eksempelvis brug af epo, kortison, hormoner og blodtransfusioner. DIF’s dopingudvalg har derfor indledt en sag mod Michael Rasmussen, som vil blive indbragt for DIF's dopingnævn, når dopingudvalget har det fulde grundlag på plads. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at forudse et bestemt tidspunkt for dette. Michael Rasmussen vil i den nærmeste fremtid modtage en midlertidig udelukkelse, der vil holde ham ude af cykelsporten, indtil hans dopingsag er afgjort i DIF's dopingnævn.

”Jeg er selvfølgelig skuffet over at erfare, at Michael Rasmussens karriere i den grad har været bundet op på doping. Men på den anden side vil jeg kvittere for, at han vælger at levere sine bekendelser i det rette forum. Senest har vi set Lance Armstrong vælge at deltage i et tv-interview og nægte at tale med antidopingmyndighederne. Jeg er tilfreds med, at Michael Rasmussen vælger en anden model”, siger direktør for Anti Doping Danmark, Lone Hansen.

Internationalt samarbejde
Afhøringerne af Michael Rasmussen har fundet sted i et samarbejde mellem antidopingmyndighederne fra Danmark (Anti Doping Danmark og DIF), Holland (Doping Autoriteit) og USA (USADA) samt det internationale antidopingagentur (WADA). Afhøringerne har fundet sted i henholdsvis Amsterdam og København.

Michael Rasmussen blev i 2007 idømt to års karantæne i en sag om undladelse af at stå til rådighed for dopingkontrol og mangelfulde whereaboutoplysninger. Minimumsstraffen for dopingforseelse nummer to er otte år. Men baseret på WADA-koden indeholder de nationale antidopingregler en bestemmelse, der giver mulighed for en forkortelse på op til tre fjerdedele af karantænen. Den bestemmelse kan træde i kraft, hvis atleten leverer væsentlige bidrag til, at en antidopingmyndighed opdager dopingforseelser begået af andre personer eller efterfølgende kan rejse dopingsager mod andre personer.

”Det har hele tiden været vores klare krav, at Michael Rasmussen i afhøringerne skulle lægge alle kort på bordet og være 100 procent ærlig. Han har i afhøringerne leveret en række oplysninger, som vi nu skal bearbejde yderligere”, siger Lone Hansen og tilføjer:

”Jeg har ingen kommentarer til, hvilke oplysninger om hvilke personer, Michael Rasmussen er kommet med under afhøringerne, og det er alt for tidligt at sige noget om, hvorvidt der er flere sager på vej. Men det er min opfattelse, at Michael Rasmussen under afhøringerne har svaret ærligt på vores spørgsmål og bidraget aktivt til at kaste lys over dopingpraksis i cykelsporten”.

På baggrund af indholdet af afhøringerne vurderer antidopingmynhederne, at betingelserne for reduktion af straffen vil være til stede og vil derfor, når sagen må anses for fuldt oplyst, indstille til DIF’s dopingnævn, at Michael Rasmussen idømmes en karantæne på otte år, der reduceres til to år som følge af den "omfattende assistance", han har ydet antidopingmyndighederne. Dopingudvalget vil indstille til, at starten på karantænen fastsættes til 1. oktober 2012, idet Michael Rasmussen kørte sit sidste løb i september 2012.

Signal til unge ryttere
Morten Mølholm Hansen, der er udviklingschef i DIF og medlem af Anti Doping Danmarks bestyrelse, har været involveret i sagen helt fra begyndelsen og deltaget i afhøringerne. Han mener, at Michael Rasmussens indrømmelse sender et vigtigt signal til især de unge cykelryttere.

”Vi møder ofte det argument fra ryttere og i befolkningen, at vi bare skal kigge fremad og lade fortiden ligge. Men i kraft af afhøringerne af Michael Rasmussen har vi fået et detaljeret og eksklusivt indblik i en ellers lukket verden. Den viden er utrolig vigtig at have for DIF og Anti Doping Danmark i forbindelse med det fremadrettede arbejde for at afsløre dopingmisbrug og for at forhindre, at det finder sted, siger Morten Mølholm Hansen.

”Det er også vigtigt at sende det signal, at hvis du doper dig, så kommer du til at stå til regnskab for det på et tidspunkt. Det kan godt være, at du ikke bliver opdaget lige med det samme, men så bliver du det senere”, siger han og uddyber:

”Vi arbejder hos DIF og Anti Doping Danmark hårdt på at skabe den rigtige etik og moral blandt idrætsudøverne, og det vil vi blive ved med. Men etik og moral har vist sig at spille en foruroligende lille rolle, når rytterne har overvejet, om de skulle anvende doping. Der har været en del indrømmelser på det seneste, blandt andet fra en lang række ryttere i forbindelse med USADA-rapporten, og hvis man læser rapporten, så kan man konstatere, at rytternes altovervejende overvejelse og bekymring ikke har været af etisk karakter, men om de ville blive opdaget eller ej”.

”Derfor er det vigtigt at vise, at ja, du vil blive opdaget, så læg kanylen og pillerne tilbage i medicinskabet. Det signal sender vi i dag til de unge sportsudøvere, som risikerer at blive konfronteret med et valg om at tage doping eller ej. Det er samtidig et signal til hele apparatet rundt om cykelrytteren om, at vi i dag har taget nye værktøjer i brug i kampen for at sikre en ren sport”

Sagen mod Michael Rasmussen er et udslag af et banebrydende samarbejde mellem tre nationale antidopingorganisationer. Alle tre nationale antidopingorganisationer har sammen med WADA og DIF deltaget i afhøringerne af Michael Rasmussen, som har indvilliget i at stille sig til rådighed for antidopingmyndighederne fremover, hvis der er behov for yderlige afhøringer.

”Jeg vil gerne benytte lejligheden til at rose vores udenlandske kolleger for et godt og produktivt samarbejde. Kampen mod doping udvikler sig meget i disse år, og atleter kan ikke længere skjule sig bag en negativ test. Det er en udfordring rent ressourcemæssigt at arbejde på denne måde, men resultaterne af arbejdet har været gode. Og vi er klar til at lytte, hvis der er andre nuværende eller tidligere atleter, der vil bidrage med deres viden til gavn for sportens fremtid”, siger Lone Hansen.

Kamp for en ren sport
Sagen vækker tilfredshed hos DIF’s formand, Niels Nygaard, der har en fortid som formand for DIF’s dopingudvalg gennem 11 år.

”Doping er farligt, og doping er forbudt. Det alene er grund nok til at bekæmpe doping. Men doping er også en trussel mod sporten, som vi alle elsker. Sport er populært, fordi den kan fascinere, imponere og begejstre. Hvis man ser en sportsgren og har en fornemmelse af, at udøverne snyder sig til deres sejre, så forsvinder fascinationen og begejstringen, og så mister sporten sin brede appel og status”, siger Niels Nygaard.

Kontaktinformation:

Lone Hansen, direktør Anti Doping Danmark
Direkte tlf.: 4326 2527
Mobiltlf.: 6038 2527
E-mail: lh@antidoping.dk

Morten Mølholm Hansen, udviklingschef DIF, bestyrelsesmedlem ADD
Direkte tlf.: 4326 2025
Mobiltlf.: 2166 3774
E-mail: mmh@dif.dk

Jesper Frigast Larsen, elitechef DIF, sekretær for DIF's dopingudvalg
Mobiltlf.: 24282101
E-mail: nny@dif.dk

Fakta:
 
Strafreduktion
De Nationale Antidopingregler artikel 10.5.3 Omfattende assistance til afsløring eller påvisning af overtrædelser af antidopingreglerne.

Dopingnævnet kan, (-) ophæve en del af den udelukkelsesperiode, der er pålagt i en personsag, hvor idrætsudøveren eller en anden person har ydet omfattende assistance til Danmarks Idræts-Forbund, Anti Doping Danmark, politiet eller et fagligt disciplinært organ, der medfører, at Danmarks Idræts-Forbund, eller Anti Doping Danmark opdager eller konstaterer en anden persons overtrædelse af antidopingreglerne (-). Det omfang, i hvilket den ellers gældende udelukkelsesperiode kan ophæves, skal baseres på alvoren af den overtrædelse af antidopingreglerne, der er begået af idrætsudøveren eller den anden person, samt betydningen af den omfattende assistance, som idrætsudøveren eller den anden person har ydet til bestræbelserne på at fjerne doping inden for idræt. Højst tre fjerdedele af den ellers gældende udelukkelsesperiode kan ophæves. (-)

DIF’s dopingudvalg:
Fungerer som anklagemyndighed i dopingsager. Dopingudvalget er valgt af DIF’s repræsentantskab og består udover formanden af to medicinske eksperter og en juridisk ekspert, hvortil kommer en repræsentant udpeget af DIF’s aktivkomité. Desuden er DIF's Elitechef tilforordnet udvalget som sagsbehandler og anklager.

DIF’s dopingnævn:
DIF’s dopingnævn afgør alle sager om overtrædelse af antidoping-reglementet. Dopingnævnet vælges af repræsentantskabet og består af en formand og to øvrige medlemmer. Formanden samt et medlemmerne har juridisk uddannelse, mens det andet medlem har medicinsk uddannelse.