Frivillighed for 17 mia. kr.

DIF-idrættens 344.000 frivilliges indsats har en årlig værdi på 17 mia. kr., hvis de frivillige skulle have en gennemsnitsløn for deres træner- og ledergerninger i idrætsforeningerne.
28. jan 2013
DIF-idrættens 344.000 frivilliges indsats har en årlig værdi på 17 mia. kr., hvis de frivillige skulle have en gennemsnitsløn for deres træner- og ledergerninger i idrætsforeningerne.
17.120.149.476 kr. Præcis så meget er indsatsen fra DIF’s 344.732 frivillige trænere og ledere værd, viser en ny undersøgelse foretaget af DIF og Hans Bay, der er ekstern lektor ved Københavns Universitet. De mange frivillige timer, som dagligt lægges i landets DIF-foreninger, svarer til 29.610 fuldtidsstillinger.
 
”Vi har altid vidst, at de 344.000 frivillige i DIF-idrætten yder en kæmpe indsats, som er uvurderlig for det danske foreningsliv. Og nu kan vi så også sætte beløb på. Jeg er dybt imponeret over det store beløb og vil gerne takke de mange frivillige ildsjæle for at holde forenings-hjulene i gang,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.
 
17 mia. kr. er et beløb i en størrelsesorden, som det kan være svært at forholde sig til. Men brudt ned dækker det eksempelvis over, at i en fodboldforening med 464 medlemmer og 75 frivillige trænere og ledere er værdien af det frivillige arbejde 4,3 mio. kr. årligt.
 
”Når 344.000 trænere og ledere i DIF-idrætten yder en frivillig indsats, som er 17 mia. kr. værd, så gælder det om at styrke deres vilkår, så de forbliver frivillige. Det er en af DIF’s kernesager at afbureaukratisere, forenkle og lette arbejdet for de frivillige. For de fleste frivillige er ikke mødt op i den lokale forening, fordi de ønsker at bruge deres fritid på at udfylde blanketter til kommunen. Tværtimod. Derfor forsøger vi i DIF at påvirke politikerne både på nationalt og lokalt niveau til at skabe bedre rammer og vilkår for de frivillige. Og jeg håber, at det med dokumentation på 17 mia. kr. i hånden fremover bliver nemmere at overbevise dem om værdien af de frivilliges indsats,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.
 
Den 28. januar afholder DIF en konference for politikere, embedsmænd, specialforbund og andre med interesse for idrættens sociale og samfundsmæssige værdi. På konferencen ’Vi sætter pris på idræt’ vil værdien af det frivillige arbejde blive debatteret samtidig med, at der vil blive sat fokus på, hvordan idrætten bruges til at løse problemer på fx sundheds- integrations- og undervisningsområdet.
 
Beregningerne i undersøgelsen om de frivilliges værdi bygger på en række tidligere analyser om de frivilliges vilkår, timeforbrug samt fakta fra Danmarks Statistik.