DIF får nyt logo og slogan

Nyt design skal signalere både elite og bredde.
23. jan 2013
Nyt design skal signalere både elite og bredde.

I denne uge får DIF ny designlinje. Den skal understøtte, at DIF også grafisk sender et klart signal om, at landets største idrætsorganisation både beskæftiger sig med elite- og breddeidræt. 
 
”Et centralt element i vores nye designlinje bliver sloganet ’DIF bevæger Danmark’. Det rummer flere dimensioner. Bevægelse som fysisk aktivitet. Bevægelse forstået som evnen til at begejstre med fascinerende idrætspræstationer. Og bevægelse forstået som idrættens bidrag til at videreudvikle det danske samfund. Jeg synes, sloganet på bedste vis fremhæver betydningen af de mange idrætsaktiviteter, DIF-idrætten står for”, siger Niels Nygaard.
 
Den nye designlinje omfatter nyt logo, nye farver, nyt slogan, ny tilhørende grafik og ny typografi. Designlinjen implementeres løbende fra uge 4 og frem. I processen indgår også en relancering i foråret af DIF.dk med nyt design, ny informationsstruktur og mulighed for at tilgå siden fra mobile platforme som fx smartphones og tablets.

”I den nye designlinje indgår, at vi i fremtiden i højere grad vil brande ’DIF’ frem for ’Danmarks Idrætsforbund’. Forkortelsen er mere mundret og er nemmere at bruge på mobile platforme”, siger Niels Nygaard. Han siger videre om baggrunden for at skifte designlinje:

”Den nuværende designlinje har 20 år på bagen. Vi har i DIF’s bestyrelse vurderet, at den eksisterende designlinje ikke længere er tidssvarende. Det skyldes blandt andet, at det nuværende logo ikke fungerer godt i digitale medier, og at den nuværende designlinje ikke i tilstrækkelig grad både signalerer elite- og breddeidræt.”

Det er designbureauet 1508, som har stået for udformningen af den nye designlinje. Implementeringen af designlinjen foregår i et tæt samspil med DIF’s grafiske samarbejdspartner, Formegon.