Invitation: Børn og unges trivsel i foreningerne

DIF og Københavns Kommune inviterer 21. februar til fyraftensmøde under temaet ’Børn og unges trivsel i foreningerne’. Alle er velkomne, og deltagelse er gratis.
18. jan 2013
DIF og Københavns Kommune inviterer 21. februar til fyraftensmøde under temaet ’Børn og unges trivsel i foreningerne’. Alle er velkomne, og deltagelse er gratis.

Er idrætsforeningen børn og unges foretrukne fristed? Hvad er de unges motivation til at komme i idrætsforeningen? Hvad får de unge til at blive, og hvad får dem til at droppe ud? Disse spørgsmål vil blive debatteret, når DIF og Københavns Kommune inviterer til fyraftensmøde 21. februar kl. 17-19 i festsalen på Københavns Rådhus.

•”Børneliv version 2.0”
En spritny undersøgelse viser, at børn og unge er på vej væk fra det fysiske samvær med venner, og at 25 procent oplever at blive mobbet i idrætsforeningen. Op mod 10.000 i en ungdomsårgang dropper ud af fritidsaktiviteterne på grund af mobning. Hvilke konsekvenser har det for foreningslivet, og hvad kan foreningen, trænerne og forældrene gøre ved det? Bogen er skrevet af Kirsten Grube , cand.scient soc. og Søren Østergaard, ungdomsforsker og ungdomstræner i Herfølge BK og udgives i forbindelse med dette fyraftensmøde.

•”Bliv klog på de unge – og bliv en bedre træner”
En guide til ungdomstræneren om at skabe et godt socialt idrætsmiljø, hvor både holdet og den enkelte unge trives. Guiden giver et tidsbillede af de unge 13-17 årige og giver bud på, hvilke konsekvenser det har for trænerrollen. Træneren får i guiden ideer og tips til at blive en endnu bedre ungdomstræner. DIF-udgivelse, februar 2013.
Alle fra foreningslivet, som ønsker at være med til at udvikle børne- og ungdomskulturen i foreningslivet, er velkomne til denne saltvandsindsprøjtning af ny viden og inspiration til det frivillige ungdomsarbejde i foreningerne.

Arrangementet er gratis, men kræver tilmelding senest den 14. februar. Der er 250 pladser til arrangementet, som vil blive fordelt efter ”først til mølle”-princippet. Københavns Kommune byder på en let forfriskning under mødet.

Yderligere informationer:
Marie Schytte Krabbe, makrab@kff.kk.dk eller Helle Carlsen, hca@dif.dk.