DIF roser Jelved for matchfixing-fokus

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) glæder sig over, at kulturminister Marianne Jelved (R) intensiverer kampen mod matchfixing. DIF kommer selv snart med egne regler på området.
11. jan 2013
Danmarks Idræts-Forbund (DIF) glæder sig over, at kulturminister Marianne Jelved (R) intensiverer kampen mod matchfixing. DIF kommer selv snart med egne regler på området.
Som en af sine første handlinger som ny kulturminister har Marianne Jelved besluttet sig for at nedsætte en arbejdsgruppe, der i løbet af 2013 skal kigge nærmere på matchfixing-området. Gruppen skal blandt andet vurdere, om ny lovgivning, flere kampagner og bedre efterforskning kan hjælpe til med at bekæmpe matchfixing. DIF glæder sig over, at kulturministeren gør kampen mod aftalt spil i sportens verden til en af sine mærkesager.
 
”Sammen med doping er matchfixing den største trussel med idrætten i dag. Fra idrættens side tager vi kampen op mod aftalt spil, men vi kan ikke vinde den alene, og derfor glæder jeg mig over, at kulturministeriet sammen med resten af regeringen går aktivt ind i problemstillingen,” siger DIF’s formand Niels Nygaard.
 
Arbejdsgruppen har indtil årets udgang til at komme med sine anbefalinger og eventuelle forslag til en regulering af lovgivningen.
 
”I Danmark er vi indtil videre sluppet for de store matchfixing-skandaler, men de banker på døren, så det haster med arbejdet. Derfor skal lovgivningen være tilstrækkelig, og indsatsen mod matchfixing skal prioriteres af politi og anklagemyndighed. Hvis arbejdsgruppen kan komme med sine anbefalinger i god tid inden årsskiftet, så bør den gøre det,” siger Niels Nygaard.
 
Marianne Jelved understreger, at idrætten selv skal spille en stor rolle i kampen mod matchfixing.
 
”Det er vi enige i. Det er blandt andet derfor, at vi har brugt 2012 på at forberede et nyt omfattende regelsæt på området med cirka 60 bestemmelser, som skal vedtages på DIF’s årsmøde til maj. Men vi er afhængige af et godt og intensivt samarbejde med myndighederne, hvis vi skal komme dette problem til livs,” understreger Niels Nygaard.
 
DIF er i den kommende arbejdsgruppe repræsenteret ved elitechef og jurist Jesper Frigast Larsen, der også sidder med i Kulturministeriets arbejdsgruppe om Europaråds-konventionen om matchfixing.