Roskilde, Slagelse eller Aalborg bliver Årets Idrætskommune 2012

Tre kommuner med opsigtsvækkende indsatser på idrætsområdet er nomineret til DIF’s pris som Årets Idrætskommune 2012.
5. dec 2012
Tre kommuner med opsigtsvækkende indsatser på idrætsområdet er nomineret til DIF’s pris som Årets Idrætskommune 2012.
Årets Idrætskommune kåres den 5. januar 2013 til sportsshowet i Jyske Bank Boxen, der transmitteres direkte på DR. Vinderen bliver den kommune, der har gjort den største og mest markante indsats for den lokale idræt i det forgangne år - som kan være med til at inspirere andre kommuner i arbejdet med idræt.
 
DIF’s bestyrelse udpeger vinderen, som ud over æren får 200.000 kr. til et idrætsprojekt i kommunen. Roskilde, Slagelse og Aalborg er nomineret til prisen ud fra de indstillinger som DIF har modtaget.
 
Kriterierne for at blive Årets Idrætskommune er bl.a., at kommunen har sikret gode rammevilkår for foreningerne, har sikret en rød tråd i det idrætspolitiske arbejde, har gjort en indsats for at styrke frivilligheden i idrætsforeningerne m.m.
 
Kort om de nominerede kommuner
Roskilde Kommune
 • har i 2012 har arbejdet for at gøre det lettere og mere attraktivt at være foreningsleder – bl.a. ved at idrætsforeningerne kun skal have én indgang til kommunen
 • har indviet Rabalder Parken, som er et 40.000 kvadratmeter stort område, der er en kombineret aktivitetspark og regnvandsbassin til gavn for byens borgere.
 • har søsat nyskabende og utraditionelle aktivitetsprojekter i byens rum, der skal give borgerne i Roskilde lyst til at bevæge sig mere i hverdagen – og på sigt blive motiveret til at melde sig ind i en idrætsforening, hvis man ikke allerede er medlem.
 • har iværksat en række tilbud for særlige målgrupper, herunder skoler og institutioner, fritidspas, idræt for ældre, idræt for sindslidende, overvægtige børn, motionsvejledning, diabetikere m.fl.
 
Slagelse Kommune
 • har etableret samarbejde mellem foreningslivet og skoler – bl.a. gennem kompetenceudvikling og stævnesamarbejde mellem skoler, foreninger og DIF’s specialforbund.
 • har udarbejdet en foreningsportal i samarbejde med udvalgte idrætsforeninger i kommunen, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt at være frivillig foreningsleder.
 • tænker idræt på tværs – kommunens indsats på idrætsområdet sker i samarbejde med forvaltningsområderne og Centrene for Folkesundhed, Skole og Daginstitutioner. Det tværgående samarbejde illustreres bl.a. ved projekt HEL fritid, der har skabt en rød tråd for udsatte børn og unge
 • giver foreningerne mulighed for at trække på konsulentydelser i forhold til organisationsudvikling, rekruttering af medlemmer og frivillige, fundraising, organisering af træningsforløb mv. 
Aalborg Kommune
 • arbejder for at forenkle og afbureaukratisere for at styrke det frivillige arbejde, bl.a. ved at deltage i DIF’s idrætsfrikommuneforsøg.
 • har samspil mellem bredde- og eliteidrætten og prioriterer foreningslivet i integrationspolitikken, børne- og ungepolitikken, frivillighedspolitikken, politik for seniorliv og fritidspolitikken.
 • har i 2012 arbejdet med at styrke idrætsdeltagelsen og understøtte foreningslivet ved at gøre en indsats for særlige målgrupper. Det drejer sig bl.a. om ’Fra sport til job’, dopingfri kommune, NordKraftKarate, Dømt Inde! m.fl.
 • har et mangeårigt og godt samarbejde med det lokale idrætsråd, SIFA, om at udvikle og styrke foreningsidrætten.
 
Roskilde og Aalborg var også nomineret til prisen i 2011, hvor Viborg løb med prisen.
 
Tidligere vindere af prisen Årets Idrætskommune:
2006: Fredericia Kommune
2007: Ballerup Kommune
2008: Svendborg Kommune
2009: Gentofte Kommune
2010: Høje-Taastrup Kommune
2011: Viborg Kommune