Indstil kandidater til Idrættens Medieudvalg

Idrættens Medieudvalg har to ledige udvalgspladser, som skal besættes af ansatte i specialforbundene med kommunikation og presse som arbejdsområde.
20. nov 2012
Idrættens Medieudvalg har to ledige udvalgspladser, som skal besættes af ansatte i specialforbundene med kommunikation og presse som arbejdsområde.

Idrættens Medieudvalg, der er et fagligt udvalg mellem DIF, Team Danmark og specialforbundene, har to ledige udvalgspladser. Udvalget arbejder med medier, presse og kommunikation. Specialforbundsrepræsentanterne i udvalget har kommunikation som arbejdsområde i de respektive specialforbund.

Medieudvalgets opgaver er at:

• udvælge begivenheder til live streaming-transmissioner
• forestå udvikling af web-tv-kanalen On-Sport
• sikre faglig udvikling på medieområdet i DIF, Team Danmark og specialforbundene
• være koordinerende led mellem tv-stationer, diverse medieplatforme og specialforbundene
• drøfte og udarbejde mediestrategier
• sikre en bred mediedækning af dansk idræt
• følge nye medietiltag på sportsområdet

I Idrættens Medieudvalg sidder i øjeblikket fire repræsentanter fra specialforbundene, to DIF-repræsentanter og to Team Danmark-repræsentanter, og der er således to ledige specialforbundspladser i udvalget, som i alt skal bestå af 10 medlemmer.

De to ledige pladser skal i første omgang besættes fra 1. februar 2013 til 30. april 2014, hvorefter DIF’s bestyrelse træffer beslutning om, hvem der skal sidde i udvalget i en kommende toårig periode.

Der skal forventes ca. fire årlige møder samt mulighed for deltagelse i mindre arbejdsgrupper under udvalget.

Fristen for at indstille kandidater til Idrættens Medieudvalg er 19. december 2012. Begrundede indstillinger (ca. en side) mailes til udvalgets sekretær, Jakob Draminsky, jdr@dif.dk. Det er DIF’s bestyrelse, som træffer beslutning om udpegning til udvalget.