LEDER: Puljer med effekt

DIF vil gerne løfte en del af opgaven med at udmønte satspuljemidlerne og anbefaler staten at indgå længerevarende partnerskaber med DIF-idrætten.
20. nov 2012
DIF vil gerne løfte en del af opgaven med at udmønte satspuljemidlerne og anbefaler staten at indgå længerevarende partnerskaber med DIF-idrætten.

I slutningen af oktober blev der indgået en bred politisk aftale på Christiansborg om satspuljemidlerne på det social- og integrationspolitiske område i 2013. Af forligsteksten fremgår, at partierne bag aftalen er enige om at styrke den frivillige sociale indsats og det integrationsarbejde, som foregår i frivillige organisationer. I alt har partierne afsat lidt over 150 mio. kr. til indsatsen.
Det er positivt, at forligspartierne sætter midler af til et område med betydelige udfordringer. Om det lykkes at imødekomme nogle af de udfordringer vil i høj grad afhænge af, hvordan midlerne fordeles. Hvis pengene sættes af til kortsigtede projekter, der ikke er forankret i det allerede etablerede foreningsliv i lokalsamfundet, så er udsigterne mindre gode.

Den type projekter lider under den medfødte skavank, at der – når puljemidlerne slipper op efter et par år – ofte ikke er nogen til at fortsætte det gode arbejde. Det betyder i værste fald, at samfundets investering er spildt, og der ikke opnås nogen varig effekt.

Fjernes energi og fremdrift
Samtidig rummer løsrevne, tidsbegrænsede projekter en risiko for, at der fjernes energi og fremdrift fra de allerede etablerede idrætsaktiviteter i lokalområdet. Aktiviteter som drives i foreningsregi med frivillig arbejdskraft. Hvis udstyret og lokalerne er meget lækrere i det midlertidige bokseprojekt, hvorfor så gå over i idrætsforeningen, hvor man måske ikke har råd til det allernyeste træningsudstyr?

Løsningen er at tænke de puljefinansierede projekter sammen med den løbende indsats, der fx gøres for at understøtte idrætsaktiviteter eller andre aktiviteter for børn og unge i udsatte boligområder. På den måde kobles de ekstra midler med de kræfter i foreningslivet, der i forvejen er aktive i lokalsamfundet. Det sikrer en samlet og koordineret indsats. Og det skaber forankring, så indsatsen ikke tabes på gulvet, når puljemidlerne slipper op.

Er det muligt? Ja! I DIF har vi siden 2005 opnået gode resultater med Get2sport, som via konkrete idrætsprojekter i foreningerne i lokalsamfundet har fokus på at støtte og integrere udsatte børn og unge.  Socialministeriet har anerkendt resultaterne og flere gange videreført deres del af bevillingen til aktiviteterne. 

Behov for langt træk
Erfaringerne fra Get2sport viser imidlertid også, at der ikke findes quick fix-løsninger på social- og integrationsmæssige problemer. I stedet er der behov for lange seje træk over mere end én enkelt kort projektperiode. Det kræver tålmodighed. Også hos politikerne som samtidig bør passe på med overdrevne krav om dokumentation for selv de mindste elementer i de støttede aktiviteter. Dokumentation er både vigtig og nødvendig. Men omfanget af den bør være afstemt det enkelte projekts omfang og økonomi.

I DIF vil vi gerne løfte en del af opgaven med at udmønte satspuljemidlerne. Et godt spor, som vi vil anbefale staten at forfølge, er at indgå længerevarende partnerskaber med DIF-idrætten. Partnerskaber, som sikrer støtte til idrætsforeningernes drift og administration, så ildsjælene i idrætsforeningerne kan koncentrere sig om at motivere, rekruttere og fastholde de unge i idrætsforeningerne. På den måde kan der skabes varige resultater. Til gavn for den enkelte borger, for foreningerne og for samfundet.