Debat: Væk med puljetyranniet

DIF's formand Niels Nygaard peger på tre vigtige udfordringer på idrætsområdet, som politikerne bør kigge på i den nye politiske sæson: opgør med puljetyranniet, matchfixing og børneattester for børnetrænere.
11. okt 2012
DIF's formand Niels Nygaard peger på tre vigtige udfordringer på idrætsområdet, som politikerne bør kigge på i den nye politiske sæson: opgør med puljetyranniet, matchfixing og børneattester for børnetrænere.

En ny politisk sæson er skudt i gang. Folketinget beskæftiger sig med mange emner, som direkte eller indirekte berører idrætten og lad mig nævne tre af de emner, som bør have politikernes bevågenhed.

I Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil vi gerne det omsiggribende puljetyranni til livs. Puljerne kommer i en lind strøm. Seneste eksempel er fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: ”Pulje til styrket indsats for økonomisk vanskeligt stillede børn i udsatte boligområder”.

Puljens formål er vi enige i, og naturligvis kan midlet være at etablere attraktive idrætstilbud, som der står. Men vi har at gøre med endnu en kortsigtet puljeøkonomi. Og når der oven i købet står, at indsatsen skal forankres i kommunen (og ikke idrætsforeningerne) risikerer vi, at der etableres idrætstilbud med meget kort levetid. Børnene bliver simpelthen ladt i stikken, når pengene slipper op. Styrk i stedet det lokale idrætsliv og skab varige partnerskaber med idrætsforeningerne.

Regeringen kan med fordel lade sig inspirere af Århus. Her har byrådet besluttet at vende tommelfingeren op for langsigtede partnerskaber og effekter på idrætsområdet – og tommelfingeren ned for midlertidige puljer og projekter.

Et andet vigtigt område er matchfixing, der udgør en stor trussel mod idrætten, og som i høj grad skal løses i et internationalt samarbejde. Blandt andet i den Internationale Olympiske Komite (IOC) har området den allerstørste bevågenhed senest op til OL i London. Vi skal i Danmark holde fanen højt og hele tiden være inde i bekæmpelsen af aftalt spil. Ligesom vi har været på dopingområdet. Vi appellerer til, at regeringen går i spidsen sammen med idrætten, og det kræver et tæt, koordineret samarbejde med Justitsministeriet og Kulturministeriet.

Et tredje vigtigt område handler om trygheden i idrætsforeningerne. Et nyt forslag fra EU-Kommissionen om persondatabeskyttelse risikerer at svække børneattesternes effekt og dermed kampen mod seksuelle overgreb. Hvis der er anmærkninger i en persons attest, er den pågældende dømt eller sigtet for seksuelle krænkelser af børn, hvorved vi kan skride ind over for at de pågældende påtager sig træner- og lederopgaver for børn i idrætsforeningerne.

DIF har over for Kulturministeriet udtrykt stor bekymring, for med forslagets vedtagelse vil pædofile få mere frit spil som trænere og ledere. DIF vil nemlig blive begrænset i adgangen til at behandle persondata, og det er netop DIF, der i dag modtager og behandler udelukkelsessagerne. Ligeledes vil en udelukket børnetræner kunne trække sit samtykke om børneattest tilbage og dermed i praksis kunne gøre sig fri af udelukkelsen og forsøge at blive træner i en anden idrætsforening.

Vi håber, at politikerne vil være med til at løse udfordringerne.