Nye satser giver et løft til idrættens frivillige

Ulønnede trænere og ledere får fremover 15 procent mere i kompensation for deres udgifter.
10. okt 2012
Ulønnede trænere og ledere får fremover 15 procent mere i kompensation for deres udgifter.

Skatterådet har med virkning fra 1. oktober 2012 vedtaget at forhøje satserne for skattefri godtgørelse til foreningsfrivillige. I runde tal er der mindst 15 procent mere i kompensation til de ulønnede trænere og leder i idrætsforeningerne.

Udbetaling af skattefri godtgørelse er kun for de frivillige, der ikke modtager løn for deres arbejde i foreningen. Disse trænere og ledere kan på en række områder - uden bilagsdokumentation i form af fx regninger - få kompensation for deres udgifter til fx telefon, internet, administration (fx kontorartikler, porto, møder), indkøb af og vask af sportstøj.

De nye satser er:
Fortæring: 70 kr. (tidligere: 60 kr.)
Telefon- og internet: 2.300 kr. (tidligere: 2.000 kr.)
Administration: 1.400 kr. (tidligere: 1.200 kr.)
Beklædning: 1.900 kr. (tidligere: 1.650 kr.)
Idrætsdommere: 250 kr. pr. kamp, max 500 kr. pr. dag (tidligere: 200 kr. pr. kamp, max 400 kr. pr. dag)

Flere oplysninger fås hos Willy Rasmussen, konsulent i DIF, wr@dif.dk, tlf. 43 26 20 36.