Coachinguddannelse for trænere

DIF tilbyder coachinguddannelse med det formål at uddanne trænere til at kunne bruge coaching i deres daglige virke.
8. okt 2012
DIF tilbyder coachinguddannelse med det formål at uddanne trænere til at kunne bruge coaching i deres daglige virke.

Målgruppe
Coaching uddannelsen retter sig mod erfarende trænere som beskæftiger sig med træning af hold eller individuelle udøvere med henblik på præstationsforbedringer.

Indhold og varighed
Uddannelsen består af 40 undervisningslektioner, der strækker sig over 3 weekendforløb. Her vil være teoretiske oplæg og diskussioner, masser af øvelser og vejledning i praktisk coaching samt forevisning af coachende samtaler.

Her vil blandt andet blive undervist i:

 • Filosofien bag coaching
 • Coaching som undervisningsmetode og ledelsesstil
 • Den coachende samtales faser, teknik og spørgsmålstyper
 • Hvordan trænere kan implementere coaching i sit virke som træner på gulv og på banen
 • Brug af kompetencekort i coachende udviklingssamtaler
 • Praktisk gennemførsel af forskellige typer af coachende samtaler


Udbytte
På uddannelsen vil deltagerne lære at bruge coaching og hvordan det adskiller sig fra andre undervisnings- og ledelsesmetoder. Deltagerne vil opnå en bevidsthed om coachingens fordele og ulemper, samt hvornår det er hensigtsmæssigt at coache og hvornår det ikke er.

Når uddannelsen er gennemført vil deltagerne:

 • Have en forståelse for coachens rolle og formålet med coaching
 • Forstå coachingens begrænsninger og fordele
 • Kunne opbygge og gennemføre en-til-en coachingsamtaler med hensyn til målsætnings- og udviklingssamtaler samt værdiafklaringer
 • Kunne gennemføre on-the-spot coaching med henblik på tekniske og taktiske korrektioner
 • Have redskaber til at kunne gennemføre holdcoaching


Kursusafgift
Weekend forløb: Kr. 9.950 pr. deltager, inklusiv kost og logi.

Uddannelsesforløb
Uddannelsen strækker sig over 3 samlinger fra torsdag - fredag.

1. samling - Dalum Landbrugsskole - d. 22.-23. november 2012

2. samling - Idrættens Hus - d. 24. - 25. januar 2013

3. samling - Idrættens Hus - d. 14. - 15. marts 2013