Forbund får fire procent mere i bloktilskud

Stilfærdigt budgetmøde blev brugt til at drøfte udvikling af DIF idrætten
8. okt 2012
Stilfærdigt budgetmøde blev brugt til at drøfte udvikling af DIF idrætten

Der er flere penge til specialforbundene under Danmarks Idræts-Forbund i 2013. Det var en af hovedkonklusionerne efter budgetmødet fredag 5. oktober, hvor DIF drøftede budgettet med de 61 specialforbund.

Der er lagt op til et budget i balance og med en fremskrivning af bloktilskuddene på fire procent. DIF's centrale omkostninger pilles der dog ikke ved. Her budgetteres der med nulvækst.
På området med kollektive forsikringer blev der varslet store stigninger. I 2012 har idrætten indbetalt 23 mio. kr., men har fået en ekstraregning på tre. I 2013 forventer DIF at der skal indbetales 28,5 mio. kr. til de kollektive forsikringer, der dækker alle foreningers medlemmer. DIF står for 55 procent af forsikringspræmien.
DIF's bestyrelse vedtager på et senere møde budgettet for 2013.

Lagt op til dialogmøder
På mødet var der desuden er god og konstruktiv debat om udviklingen af DIF idrætten. Hvad angår vækst- og udviklingsordningen, der også blev drøftet på årsmødet, lægges der nu op til, at man opretter en pulje.
DIF's bestyrelse vil nu drøfte den videre proces omkring et eventuelt forslag på årsmødet i 2013. Formentlig vil der blive indkaldt til dialogmøder med specialforbundene, hvis bestyrelsen beslutter sig for at fremsætte et forslag.

Endelig benyttede DIF budgetmødet til at orientere om status på den fælles medlemsregistrering.