Dagpengeregel bremser frivillighed

Ny undersøgelse blandt mere end 1.000 idrætsforeninger viser markant utilfredshed med den såkaldte fire-timers-regel, som betyder, at arbejdsløse bliver modregnet i offentlige ydelser, hvis de udfører frivilligt arbejde i eksempelvis idrætsforeningerne i mere end fire timer om ugen.
5. okt 2012
Ny undersøgelse blandt mere end 1.000 idrætsforeninger viser markant utilfredshed med den såkaldte fire-timers-regel, som betyder, at arbejdsløse bliver modregnet i offentlige ydelser, hvis de udfører frivilligt arbejde i eksempelvis idrætsforeningerne i mere end fire timer om ugen.

"Jeg blev ret overrasket over den her fire-timers-regel, da jeg første gang hørte om den. Jeg synes ikke, det er fair, at ledige skal straffes for at gøre en frivillig indsats."

Ordene kommer fra formanden for den nordjyske håndboldklub Sortebakken HK, Jane Brændstrup i det seneste nummer af DIF’s idrætspolitiske nyhedsbrev, DIF Opinion.

Hun var for et stykke tid siden arbejdsløs, og i den periode blev hun af sin fagforening gjort opmærksom på, at hun kun måtte yde en frivillig indsats i det lokale foreningsliv fire timer om ugen. Overskred hun de fire timer, kunne hun risikere at blive trukket i understøttelse.

"Man får i jo forvejen ikke meget i understøttelse, og hvis man så samtidig skal trækkes i dagpenge, fordi man yder noget frivilligt arbejde i håndboldklubben om aftenen, så hænger det slet ikke sammen," lyder det fra Jane Brændstrup

Håndboldformandens udmelding er i tråd med, hvordan resten af landets foreningsledere har det med fire-timersreglen.

En helt frisk undersøgelse foretaget af DIF Opinion viser, at idrætsforeningerne er stærkt utilfredse med, at der er begrænsninger for det frivillige arbejde i form af fire-timersreglen. Således siger 79 procent af de 1.040 foreninger, der har svaret, at de er overvejende eller meget negativt indstillet i forhold til de begrænsninger for det frivillige arbejde, der følger af fire-timers-reglen.

I DIF er man ikke overrasket over foreningernes negative holdning til fire-timers-reglen. DIF’s idrætspolitiske chef, Poul Broberg, siger:

"Denne regel bremser i bund og grund det frivillige arbejde, og den er en hæmsko i forhold til alt det, regeringen har sagt, man gerne vil, nemlig arbejde for, at folk opbygger netværk og holder sig skarpe, mens de er ledige."

KÆMPE HJÆLP
Fire-timers-reglen eksisterer blandt andet ud fra en betragtning om, at arbejdsløse ikke skal kunne tage job fra lønnede medarbejdere ved at arbejde frivilligt. DIF mener dog ikke, at man kan sidestille idrætsforeninger med et almindeligt arbejdsmarkedsområde.

"Hvis kassereren i idrætsforeningen ikke kan få lov til at bruge nogle timer om ugen på sit frivillige arbejde, så har langt de fleste foreninger ganske enkelt ikke økonomi til at ansætte en lønnet kasserer, og derfor er der reelt set ingen til at udføre arbejdet. De frivillige tager derfor ikke arbejdet fra nogen, for der er ikke nogen jobs at tage," understreger Poul Broberg.

Det er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen, der sidder med ansvaret på området. Hun siger til DIF Opinion:

"Regeringen og jeg er stærkt begejstrede for frivilligt arbejde og for den indsats, der ydes i foreninger og sportsklubber. Vi er optagede af, at det skal være lettere at være frivillig i Danmark. Derfor er vi i regeringen også ved at undersøge, om ledige har gode muligheder for at lave frivilligt arbejde, og om reglerne er skruet godt nok sammen på området."

Den udmelding er man glad for i DIF.

"Det er selvfølgeligt meget positive toner, og vi opfordrer derfor beskæftigelsesministeren til at fortsætte processen i forhold til at få fire-timers-regelen ændret. Hvis det sker, vil beskæftigelsesministeren have ydet en kæmpe hjælp for hele det frivillige Danmark," siger Poul Broberg.