Ny og fælles medlemsregistrering letter arbejdet i idrætsforeningerne

Det bliver fremover mere enkelt for idrætsforeningerne at registrere deres medlemmer. DIF, DGI og Firmaidrætten har udviklet en ny fælles portal til medlemsregistreringen, og det vil give mindre administrativt arbejde i de frivillige foreninger.
26. sep 2012
Det bliver fremover mere enkelt for idrætsforeningerne at registrere deres medlemmer. DIF, DGI og Firmaidrætten har udviklet en ny fælles portal til medlemsregistreringen, og det vil give mindre administrativt arbejde i de frivillige foreninger.
Mindre administrativt bøvl, tak. Sådan lyder det ofte fra lederne i de frivillige idrætsforeninger. En undersøgelse blandt 1400 foreninger har vist, at 57 procent af foreningslederne oplevede, at mængden af papirarbejde og bureaukratiske krav er stigende.

Derfor er idrættens organisationer nu klar med en fælles medlemsregistrering på portalen www.medlemstal.dk. Med den fælles portal skal idrætsforeningerne kun indberette deres medlemstal ét sted, uanset om de er med i en eller flere idrætsorganisationer.

Portalen er et fælles initiativ fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten), som dermed imødekommer foreningsledernes ønske om mindre administration.

Der arbejdes desuden på, at kommunerne også tager portalen i brug. Det vil nedbringe foreningernes arbejde med medlemsregistreringen yderligere.

Nedbringer bureaukratiet

»Fælles medlemsregistrering er et konkret initiativ fra idrættens organisationer, og det er meget positivt, at vi nu i fællesskab nedbringer bureaukratiet i foreningerne ved at gøre medlemsregistreringen mere enkel,« siger Søren Møller, formand for DGI.

»De frivillige ledere ude i foreningerne vil hellere bruge deres tid på at træne medlemmerne eller skabe liv i lokalsamfundet, end de vil bøvle med papirarbejde og indberetninger. Med fælles medlemsregistrering gør vi det nemmere at være frivillig foreningsleder,« siger Niels Nygaard, der er formand for DIF.

»Vi hører fra foreningsledere, at bureaukratisk bøvl er en trussel mod fastholdelse og rekruttering af frivillige. Derfor er det vigtigt, at idrættens organisationer gør deres til at gøre den administrative del af foreningsarbejdet nemmere,« siger Peder Bisgaard, der er formand for Dansk Firmaidrætsforbund.

Slut med dobbeltregistrering

Med portalen bliver idrætsforeningernes indberetning af medlemstal mere enkel, og samtidig gøres der op med den dobbeltregistrering, der hidtil har fundet sted. Det letter det administrative arbejde i de frivillige foreninger.

Med den nye medlemsregistrering slås det samtidig fast, at et kontingent er lig med et medlemskab, og det fjerner usikkerheden om, hvad medlemsbegrebet indebærer. En eventuel usikkerhed om, hvordan de forskellige idrætsorganisationer registrerer medlemstallene, vil også forsvinde.

Tallene fra de årlige medlemsregistreringer er et vigtigt redskab for idrætsorganisationer, når udviklingen i danskernes idrætsvaner skal analyseres, og nye tiltag skal planlægges.

Fakta om medlemstal.dk:
Centralt ForeningsRegister og www.medlemstal.dk er udarbejdet af DGI, DIF og Firmaidrætten i fællesskab.

Foreninger på Bornholm tester www.medlemstal.dk i oktober, og erfaringerne herfra bruges til at justere portalen, inden den landsdækkende registrering af medlemstal finder sted mellem den 1. december 2012 og 1. februar 2013.

Der arbejdes på, at de danske kommuner i fremtiden kan blive en del af Centralt ForeningsRegister, så al medlemsregistrering kan finde sted dette ene sted.