Konference: Idrættens uddannelser sættes under lup

18. september mødes folk fra den professionelle sportsverden, sponsor- og eventmarkedet, kommuner og idrætsorganisationer i Aalborg for at drøfte den danske idrætssektors potentialer og udfordre de idrætsrelaterede uddannelser i Danmark. DIF-konsulenter holder oplæg på konferencen.
6. sep 2012
18. september mødes folk fra den professionelle sportsverden, sponsor- og eventmarkedet, kommuner og idrætsorganisationer i Aalborg for at drøfte den danske idrætssektors potentialer og udfordre de idrætsrelaterede uddannelser i Danmark. DIF-konsulenter holder oplæg på konferencen.
Aktører fra den danske og nordiske idrætssektor og repræsentanter fra flere af de førende videregående uddannelser på idrætsområdet i Danmark sætter hinanden stævne på konferencen ’Idræt mellem forening og forretning – sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor’. Konferencen arrangeres af Idan og UCN Sport Management den 18. september i Aalborg og fungerer som optakt til den store europæiske konference om sportsmanagement, EASM 2012.

Hensigten med konferencen er at rette et kritisk blik på udviklingen for idrætsrelaterede uddannelser samt at få ny viden fra idrætssektoren, som arbejder med sportsmanagement i praksis.

Spørgsmål, der vil være til debat på konferencen, er blandt andet: Hvad er indholdet i, behovet for og kvaliteten af nogle af de mange idrætsuddannelsestilbud, der i de senere år er dukket op på mellemlange og videregående uddannelser? Hvad betyder udviklingen for idrætsorganisationerne, der traditionelt har været storleverandør af uddannelser til den frivillige sektor?

DIF-konsulenterne Torben Bundgaard og Kasper Lund Kirkegaard er to af oplægsholderne på konferencen. De vil tale om henholdsvis ’ Perspektiver for idrættens uformelle uddannelser. Nye krav til idrætsorganisationernes uddannelser’ og ’Breddeidrættens kommercialisering’.

Læs mere om tilmelding, program, oplægsholdere mv.