Idræt i naturen må dyrkes på udvalgte områder

Stillezoner, facilitetszoner og friluftszoner. Sådan foreslår Naturstyrelsen, at naturen deles op i et udkast til ’Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer’. DIF opfordrer sine specialforbund til at komme med input til udkastet.
6. sep 2012
Stillezoner, facilitetszoner og friluftszoner. Sådan foreslår Naturstyrelsen, at naturen deles op i et udkast til ’Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer’. DIF opfordrer sine specialforbund til at komme med input til udkastet.
Motionsløb på stranden. Mountainbike-events i skoven. Orienteringsløb rundt om søen. Må man det? Ja, men ikke alle steder. Naturstyrelsen har lavet udkastet ’Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer’, som handler om, at nogle steder i naturen skal være forbeholdt stilhed og rå natur. Mens andre steder i naturen er til publikumsarrangementer og mange mennesker.

Flere idrætsudøvere er bekymrede for, hvad Naturstyrelsens forslag kan betyde for deres aktiviteter i naturen. DIF opfordrer derfor de specialforbund, der har aktiviteter i naturen til at læse Naturstyrelsens udkast og efterfølgende komme med input til DIF, der forbereder et høringssvar. Input skal være DIF i hænde senest 12. september 2012.

Forbundene kan kontakte DIF-konsulent Dorthe O. Andersen med input samt få yderligere information.

’Zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer’ kan hentes her.