Konference: Idræt – også for sindslidende

Sindslidende har stor glæde af at dyrke idræt. På en konference i Odense den 10. september vil der blive stillet skarpt på, hvordan idrætten kan bruges som et værktøj i det socialpsykiatriske arbejde.
15. aug 2012
Sindslidende har stor glæde af at dyrke idræt. På en konference i Odense den 10. september vil der blive stillet skarpt på, hvordan idrætten kan bruges som et værktøj i det socialpsykiatriske arbejde.

Idræt er et meget vigtigt værktøj til at hjælpe personer med psykiske lidelser. På en konference hos Syddansk Universitet i Odense den 10. september vil der blive fokuseret på, hvordan man kan bruge idrætten i det socialpsykiatriske arbejde. Konferencen vil tage afsæt i arbejdet i Idræt For Sindslidende (IFS) og den nye evalueringsrapport for projektet ”Idræt – også for sindslidende”, som beskriver, hvad der har fungeret i idrætsarbejdet med de sindslidende, og hvor der fortsat er udfordringer.

Blandt sine indsatsområder har KL, at det tværsektorielle samarbejde mellem den regionale behandlingspsykiatri og socialpsykiatrien skal styrkes. Og at der skal der skal ske en sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til personer med psykiske lidelser. I den forbindelse vil den fysiske aktivitet via idræt kunne bidrage til at opfylde disse målsætninger.

På konferencen vil et nyt og stort udviklings- og forskningssamarbejde mellem IFS, Center for Handicap og Bevægelsesfremme, Syddansk Universitet, Danmarks Idræts-Forbund og Landsforeningen SIND blive præsenteret.

Der er plads til 180 deltagere på konferencen, som er målrettet social- og sundhedspolitikere, interesseorganisationer samt beslutningstagere i kommuner, regioner og ministerier.

Deltagerprisen er 600 kroner inklusiv forplejning og eksemplar af evalueringsrapporten. Tilmelding foregår online, og tilmeldingsfristen er 24. august. Klik her for tilmelding.

Læs mere om projektet ”Idræt – også for sindslidende” her.

For yderligere oplysninger kontakt:
Lisbeth Crafack, idrætskonsulent DAI.
lisbeth@dai-sport.dk tlf. 20 45 91 69

Dansk Arbejder Idrætsforbund, der er et af Danmarks Idræts-Forbunds 61 specialforbund, har siden 1996 arbejdet med idræt for sindslidende (IFS). Fra 2008-2011 er IFS’ medlemstal steget fra 1.100 til 1.740.