OL og idrættens røde tråd

En vigtig forudsætning for at Danmark kan stille med et stærkt OL-hold er, at der går en klar rød tråd fra OL-atleterne tilbage til den frivillige træner.
21. jun 2012
En vigtig forudsætning for at Danmark kan stille med et stærkt OL-hold er, at der går en klar rød tråd fra OL-atleterne tilbage til den frivillige træner.

Om få uger bliver den olympiske ild tændt i London. Selv om de sidste danske OL-udtagelser endnu ikke er helt på plads, tegner der sig allerede nu et klart billede: Vi kan sende et virkelig stærkt dansk hold af sted til London. Et hold med så mange atleter, at vi skal tilbage til OL i Atlanta i 1996 for at kunne matche det. Og et hold der dækker 17 ud af de 26 OL-idrætsgrene. På den måde er OL en markant understregning af, at bredden i dansk eliteidræt har det rigtig godt.

OL er et højdepunkt for eliteidrætsudøverne. Det fornemmer jeg tydeligt, når jeg taler med nogle af de atleter, der enten er udtaget eller fortsat kæmper for at blive det. Men OL er også et højdepunkt for mange danskere, når de på tv følger de danske atleters indsats for at hente hæder og medaljer hjem til Danmark. OL er derfor et godt udtryk for, hvordan idræt kan være med til at skabe national identifikation på en positiv måde.

Her er der god grund til at fremhæve den røde tråd i DIF-idrætten. Den er en vigtig forudsætning for, at vi kan stille med et så stærkt OL-hold.  Fra de svømmepiger, der ved OL forhåbentlig vinder medaljer til Danmark, går en klar rød tråd tilbage til den frivillige træner, som to gange om ugen har ansvaret for U8 holdet i den lokale svømmeklub.

En vigtig forudsætning
Den røde tråd er fuldstændig indlejret i DIF-idrættens DNA. Og den er en forudsætning for, at vi i Danmark fortsat kan fostre så mange medaljetagere i en stadig hårdere international konkurrence. I såvel olympiske som ikke-olympiske idrætter.

I DIF har vi en klar ambition om at udnytte OL til at understøtte breddeidrætten i Danmark. Derfor har vi i foråret for første gang gennemført et landsdækkende Skole OL for 4.-6. klassetrin. Det har vi gjort i et tæt samarbejde med TV2, TrygFonden, Samsung, Sparta, Atletikforbundet og andre gode samarbejdspartnere.

Omkring 240 skoler fordelt ud over hele landet har afviklet idrætsstævner lokalt. I begyndelsen af juni havde vi et stort finalestævne over flere dage på Østerbro i København med ca. 5000 deltagere. Med indmarch, børnekor, fakkelløbere, Skole OL-ild og naturligvis en masse fysisk aktivitet. Jeg var selv til stede ved finalestævnet. Og jeg var dybt imponeret over skoleelevernes engagement og energi.

Børnene lærer

Mange skoleklasser har også brugt Skole OL til at bringe det olympiske ind som tema i undervisningen. Her har børnene lært om OL’s historie og de olympiske værdier om respekt, venskab, fair play og fællesskab.

Skole OL er et godt eksempel på, hvordan OL kan spille sammen med breddeidræt. Det er også en understregning af, at idrætsglæden og de olympiske værdier er fælles, uanset om der tale om OL-atleter eller børn i den lokale forening eller skole.

Kombinationen af OL og Skole OL er samtidig et af mange eksempler på, hvor bredt vi spænder i DIF-idrætten. Hovedparten af vores medlemmer og vores aktiviteter er i breddeidrætten. Men vi rummer også den elite, der sætter vores land på verdenskortet – og henter hæder og medaljer hjem til Danmark.